Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Otwarte

Pytanie otwarte. Ten rodzaj pytania umożliwia podanie przez respondenta odpowiedzi w postaci tekstu lub wartości liczbowych.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

 • Pytania o doświadczenia / odczucia / emocje.
 • Pogłębienie wiedzy na wybrany temat.

OPCJE

Pytanie otwarte może występować w następujących opcjach :

 • Otwarte jedna linia.
 • Otwarte wiele linii.
 • Otwarte typu esej.

WYGLĄD PYTANIA

otwarte

PROJEKTOWANIE PYTANIA

 1. Wybierz pytanie z listy po lewej stronie i przeciągnij je na projekt ankiety.
 2. Wpisz pytanie.
 3. Wpisz dodatkowy opis (opcjonalnie).
 4. Wpisz warianty odpowiedzi. Każdy wariant powinien być wpisany w osobnej linii.
 5. Wciśnij przycisk ZAPISZ.
   

UWAGI. Dodatkowo możesz zdefiniować wymagany format wprowadzanych danych, który rozpozna datę, kod pocztowy czy adres email, np. YYYY-MM-DD.