Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Mierniki

Mierniki umożliwiają wykonywanie działań arytmetycznych na pytaniach ankiety oraz automatyczne wyliczanie wskaźników bazujących na wybranych pytaniach.

Dzięki miernikom będziesz mógł :

 • Stworzyć złożony wskaźnik satysfakcji taki jak CSI (Customer Satisfaction Index).
 • Wyliczyć sumę lub średnią ilość punktów dla testu online.
 • Wyliczyć wskaźnik NPS.
 • Zbudować test online.
  Miernik

Aby dodać nowy miernik :

Pytanie

 1. Wejdź w tryb edycji pytania i włącz opcję Punktacja.
 2. Dodaj punkty do opcji odpowiedzi.
  Dodaj punkty
 3. Wciśnij przycisk ZAPISZ.
   

UWAGI. Mierniki bazują na punktacji przypisanej do pytań ankietowych. Punkty możesz dodać w dowolnym momencie. Rekomendujemy ustawienie punktacji w momencie dodawania pytań do ankiety.

Mierniki

 1. Wciśnij przycisk Mierniki.
 2. Wciśnij przycisk + DODAJ MIERNIK. Dodaj miernik
 3. Wpisz nazwę miernika oraz wybierz typ prezentacji wyniku (np. Procenty).
 4. Dodaj pytania do miernika.
 5. Wciśnij przycisk ZAPISZ lub ZAPISZ I DODAJ AKCJĘ.
   

UWAGI. Opcja ZAPISZ I DODAJ AKCJĘ przeniesie Cię po zapisaniu miernika do Powiadomień gdzie będziesz mógł ustawić akcję dla miernika np. wyślij email jeśli wartość miernika będzie mniejsza niż X.

Działanie punktów i procentów :

Typ Formuła Przykład Opis
Punkty  ∑ (Q1 + Q2 + ... + Qn) 1 + 0 + 1 + 1 + 0 = 3 System sumuje ilość punktów uzyskanych przez respondenta.
Punkty (średnia) (Q1 + Q2 + ... + Qn)
∑ ------------------------
max (Q1 + Q2 + ... + Qn)
1 + 0 + 1 + 1 + 0 /
1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 0.6
System sumuje ilość punktów uzyskanych przez respondenta, a następnie dzieli ją przez maksymalną możliwą do uzyskania ilość punktów.
Procenty (Q1 + Q2 + ... Qn)
∑ ------------------------ x100%
max (Q1 + Q2 + ... + Qn)
(1 + 0 + 1 + 1 + 0 /
1 + 1 + 1 + 1 + 1 ) * 100% = 60%
System sumuje ilość punktów uzyskanych przez respondenta, a następnie dzieli ją przez maksymalną możliwą do uzyskania ilość punktów i pokazuje wynik jako wartość procentową.
NPS %Detraktorów - %Promotorów 60% - 40% = 20 System wyliczy wskaźnik NPS.
  

UWAGI. Punkty ujemne nie są brane pod uwagę do wyliczania całkowitej możliwej do osiągnięcia ilości punktów.

Mierniki są przetwarzane w czasie rzeczywistym, tak jak pytania ankietowe. Miernik można dowolnie modyfikować w trakcie pracy z ankietą i będzie on zawsze automatycznie przeliczany.

Dodatkowo dla miernika możesz ustawić akcję :

 • Prezentację wyniku.
 • Automatyczne powiadomienie email.
 • Automatyczne utworzenie zadania w Zendesk.
 • Automatyczne utworzenie wpisu na kanale Slack.
 • Wywołanie webhook.

Aby to zrobuć przejdź do Powiadomień.

W miernikach możesz wykorzystać pytania :

 • Wyboru.
 • NPS.
 • Macierzowymi (za wyjątkiem pytania macierzowego z listą wyboru oraz macierzowe otwarte).
 • Numeryczne lub suwak.
 • Ocena.
   

UWAGI. Usunięcie miernika z projektu ankiety spowoduje usunięcie miernika z raportu. Będziesz mógł go dodać ponownie po usunięciu.

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont Advanced, Professional i Enterprise.