Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Mierniki

Mierniki umożliwiają wykonywanie działań arytmetycznych na pytaniach ankiety oraz automatyczne wyliczanie wskaźników bazujących na wybranych pytaniach.

Dzięki miernikom będziesz mógł :

 • Stworzyć złożony wskaźnik satysfakcji taki jak CSI (Customer Satisfaction Index).
 • Wyliczyć sumę lub średnią ilość punktów dla swojego testu.
 • Wyliczyć wskaźnik NPS.
 • Zbudować test online.
  Miernik

Aby dodać nowy miernik :

 1. Wejdź w tryb edycji pytania i włącz opcję Punktacja.
 2. Dodaj punkty do opcji odpowiedzi.
  Dodaj punkty
 3. Wciśnij przycisk Mierniki.
 4. Wciśnij przycisk + DODAJ MIERNIK. Dodaj miernik
 5. Wpisz nazwę miernika oraz wybierz typ prezentacji wyniku (np. procenty).
 6. Dodaj pytania do miernika. Dodaj pytania do miernika
 7. Zmiany zostaną zapisane automatycznie.

Działanie punktów i procentów :

Typ Formuła Przykład Opis
Punkty  ∑ (Q1 + Q2 + ... + Qn) 1 + 0 + 1 + 1 + 0 = 3 System sumuje ilość punktów uzyskanych przez respondenta.
Punkty (średnia) ∑ (Q1 + Q2 + ... + Qn) / max(Q1 + Q2 + ... + Qn) 1 + 0 + 1 + 1 + 0 /
1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 0.6
System sumuje ilość punktów uzyskanych przez respondenta, a następnie dzieli ją przez maksymalną możliwą do uzyskania ilość punktów.
Procenty ∑ (Q1 + Q2 + ... Qn) / max(Q1 + Q2 + ... + Qn) *100% (1 + 0 + 1 + 1 + 0 /
1 + 1 + 1 + 1 + 1 ) * 100% = 60%
System sumuje ilość punktów uzyskanych przez respondenta, a następnie dzieli ją przez maksymalną możliwą do uzyskania ilość punktów i pokazuje wynik jako wartość procentową.
NPS %Detraktorów - %Promotorów 60% - 40% = 20 System wyliczy wskaźnik NPS.
  

UWAGI. Punkty ujemne nie są brane pod uwagę do wyliczania całkowitej możliwej do osiągnięcia ilości punktów.

Mierniki są przetwarzane w czasie rzeczywistym, tak jak pytania ankietowe. Miernik można dowolnie modyfikować w trakcie pracy z ankietą i będzie on zawsze automatycznie przeliczany. Natomiast raz zapisana w bazie punktacja dla wypełnionych ankiety / testów nie zmienia się.

Dodatkowo dla miernika możesz ustawić akcję :

 • Prezentację wyniku.
 • Automatyczne powiadomienie email.
 • Automatyczne utworzenie zadania w Zendesk.
 • Automatyczne utworzenie wpisu na kanale Slack.
 • Wywołanie webhook.
   

UWAGI. Mierniki bazują na punktacji przypisanej do pytań ankietowych. Punktację należy dodać przed uruchomieniem ankiety.

W miernikach możesz wykorzystać pytania :

 • Wyboru.
 • NPS.
 • Macierzowymi (za wyjątkiem pytania macierzowego z listą wyboru oraz macierzowe otwarte).
 • Numeryczne lub suwak.
 • Ocena.
   

UWAGI. Usunięcie miernika z projektu ankiety spowoduje usunięcie zapisanych wyników miernika z raportu.

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont Advanced, Professional i Enterprise.