Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Powiadomienia email

Ustaw częstotliwość powiadomień email o nowych odpowiedziach dla prowadzonych badań. Powiadomienia są wysyłane tylko jeśli w systemie pojawiły się nowe odpowiedzi.

Dla każdego kolektora można zdefiniować niezależnie typ powiadomień - wyłączone, godzinowe, dzienne, tygodniowe - natomiast parametry dla poszczególnych typów powiadomień ustawiane są globalnie dla każdego konta (użytkownika).

Aby ustawić parametry powiadomień :

  1. Przejdź do zakładki [S] Ustawienia konta.
  2. Wybierz opcję Ustawienia powiadomień.
  3. Ustaw parametry globalne typów powiadomień dla konta.
  4. Wciśnij przycisk ZAPISZ.

Rodzaje powiadomień :

  1. Wyłączone. Powiadomienia email wyłączone.
  2. Godzinowe. Powiadomienia email wysyłane co 1, 2, 3, 4 godziny.
  3. Dzienne. Powiadomienia email wysyłane codziennie o określonej godzinie.
  4. Tygodniowe. Powiadomienia email wysyłane danego dnia tygodnia. Typ domyślny.

Aby powiadomienia działały prawidłowo należy wcześniej ustawić właściwą strefę czasową. Strefę czasową możesz ustawić w Ustawieniach konta.

UWAGI. Powiadomienia email wysyłane są tylko jeśli w systemie pojawiły się nowe odpowiedzi.

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont Starter, Advanced, Professional i Enterprise.


Powiązane strony