Free 14-day trial. Simple pricing.

1 month 12 months (2 free)

Starter

$29/1 m

Advanced

$49/1 m

Professional

$149/1 m

Enterprise

Ask for price

Starter

$29/1 m

Advanced

$49/1 m

Professional

$149/1 m

Enterprise

Ask for price
PC Surveys true true true true
Tablet Surveys true true true true
Mobile Surveys true true true true
Mobile app - - true true
Survey Creation
Number of surveys / tests unlimited unlimited unlimited unlimited
Number of questions unlimited unlimited unlimited unlimited
Number of contacts unlimited unlimited unlimited unlimited
Survey templates true true true true
Progress bar true true true true
Required questions true true true true
Survey pre-population true true true true
Answer choice validation true true true true
Skip logic (questions) true true true true
Advanced skip logic (languages, devices, collectors) - - true true
Piping new - true true true
Quotas new - - x x
Answer choices randomization true true true true
Custom "thank you" page true true true true
Copy survey to another account true true true true
Hide survey questions - x x x
Questions randomization - - true true
Pages randomization - - true true
Blocks of pages with randomization - - x true
Draw questions - - x true
Active links in surveys - - x x
Multimedia files hosting 25 MB 250 MB 4 GB unlimited
Survey questions
Single choice question x x x x
Single choice (with search) question x x x x
Multiple choice question x x x x
Matrix question x x x x
Matrix (menu) question x x x x
Open-ended question x x x x
Numeric / slider question x x x x
NPS question x x x x
Date & time question x x x x
Text, Graphics, Video, Audio x x x x
Rating star question new x x x x
Yes / No question new x x x x
Ranking question - x x x
Heat-map question - - x x
Hot-spot question - - x x
Drag & drop question - - x x
Carry forward question new - - x x
Upload file (with OCR) - - - x
Questions bank new - - x x
Multi-language support
  Any language support (Unicode) true true true true  
  Right-to-left language support true true true true  
  Multi-language surveys 1 2 unlimited unlimited  
Branding
Motywy ankiet 10 motywy ankiet użytkownika motywy ankiet użytkownika motywy ankiet użytkownika
Dodaj logo - true true true
Przekierowanie po zakończeniu badania Dodaj logo true true true true
Formatowanie zaproszeń do wypełnienia ankiety - x x x
Czcionki ankiety - - x x
Krótkie linki ankiet - - x x
Obrazki i linki w zaproszeniu do wypełnienia ankiety - - - x
Własny szablon CSS - - - x
Response collection
Number of responses (completed surveys) 1000 / month 2500 / month unlimited unlimited
Collect responses via web link x x x x
Collect responses via email true true true true
Collect responses via IFRAME true true true true
Collect responses via QR Code - x x x
Collect responses via web widget - - - x
Collect responses via web widget SMS new - - x x
360 surveys - - 2 assesments unlimited
Email embedded surveys new - - x x
Email embedded surveys (Form) - - - x
Paper surveys new - - - x
Resend survey invitations x x x x
Limit survey time - x x x
Tokens - x x x
Screen-outs - x x x
Mailing from any email account - x x x
Survey reports
Graphical reports true true true true
Real-time results true true true true
Time spend on each page true true true true
Share responses with a link (URL) true true true true
Metrics - 2 5 unlimited
Data filters true true true true
Time filters - true true true
Automatic email notifications - true true true
Segments new - - true true
Dashboard new - - x x
Cross tab reports - - x x
Trends - - x x
Open-ended questions coding new - - x x
Text clouds NEW - - x x
Hot alerts new - - x x
Copy reports 1 2 5 unlimited
Partial results - - - true
Export results
Unicode support true true true true
Summary report export true true true true
Raw data export true true true true
Export results (.csv) true true true true
Export results (Excel | .xls) - true true true
Export results (Excel | .xlsx) - x x x
Export results (SPSS) - x x x
Export results (PDF) new - - x x
Export results (PowerPoint) - - x x

Teamwork

Number of users 1 user 1 user 2 users unlimited
Shared online drive 50 MB 250 MB 4 GB unlimited
User roles management - - x x
Manage survey access rights - - x x
API & Integration
Google Analytics new - x x x
Zendesk - - x x
LiveChat new - - x x
Slack - - x x
Sona Systems - - x x
Salesforce - - x x
Dropbox - - x x
Synerise NEW - - - x
HTTP referrer - - x x
Response Key - - x x
Webhooks - - x x
REST API new - - - x
Single Sign On (SSO) new - - - x
SFTP access - - - x
ODBC - - - x
Security
Secure survey with a password true true true true
Enhanced security (SSL / HTTPS) true true true true
IP filtering - - true x
Event log - - - x
Password policy management - - - x
2-Factor Authentication NEW - - - x
Online survey panel
Online survey panel (150 countries, 100 M panelists) - - paid service
(ask for price)
paid service
(as for price)
Cint - - x x
Research Now - - x x
White label
Hide survey footer - - x true
Select survey domain - - x x
Subdomain support - - - x
Multi-domain support (custom domains) - - - true
User support
WWW support true true true true
Email support - true true true
Chat - - true true
Phone / Skype support - - - true
SLA - - - true
Professional services
  On-demand development - - - x  
  Survey scripting - - - x  
  Survey translation - - - x  

Starter

$29/1 m

Advanced

$49/1 m

Professional

$149/1 m

Enterprise

Ask for price