Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Edycja stopki ankiety

SurveyLab umożliwia personalizację ankiet poprzez całkowite ukrycie stopki ankiety. Dzięki tej funkcji respondent nie zobaczy w stopce napisu "Powered by SurveyLab"

Aby edytować stopkę ankiety :

  1. Wciśnij przycisk Motyw.
  2. Wybierz motyw, który chcesz edytować lub stwórz nowy.
  3. Wybierz opcję Stopka.

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont ProfessionalEnterprise.