Go to

Czym jest RODO?

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (w skrócie RODO lub en. GDPR) to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Rozporządzenie zastąpiło Dyrektywę Unii Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych (95/46/WE) i weszło w życie 25 maja 2018 roku.

Regulacja ujednoliciła przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

Co reguluje RODO?

RODO reguluje „przetwarzanie” danych osobowych mieszkańców UE. Obejmuje zbieranie, przechowywanie, transfer i wykorzystanie danych. Regulacja dotyczy każdej firmy przetwarzającej dane, bez względu na to gdzie ma ona swoją siedzibę.

Wdrożenie RODO w SurveyLab

Bezpieczeństwo oraz ochrona danych osobowych ma dla nas kluczowe znaczenie. O bezpieczeństwo oraz prywatność dbamy na każdym etapie projektowania systemu. Na bieżąco aktualizujemy wykorzystywane przez nas oprogramowanie, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa.

Dostęp do aplikacji zabezpieczony jest protokołem SSL / HTTPS. Wymuszamy również stosowanie silnych haseł przez naszych użytkowników, aby podnieść poziom bezpieczeństwa.

Serwery

Nasze serwery, a więc i dane zlokalizowane są we Francji, Niemczech i Polsce na terenie Unii Europejskiej. Korzystamy z usług firmy OVH. Największej firmy świadczącej usługi hostingu w Europie.

Dane

Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne do świadczenia przez nas usług. Aby założyć konto w SurveyLab potrzebujemy adres email. Na ten adres wysyłamy informację potwierdzającą założenie konta oraz link aktywacji konta. Opcjonalnie użytkownik może podać numer telefonu. Numer jest wykorzystywany do testowania zaproszeń SMS do wypełniania ankiet i testów. Do prawidłowego wystawienia faktury w przypadku firm potrzebujemy dane rejestrowe firmy tj. nazwę firmy, adres oraz NIP.

Użytkownicy systemu w dowolnym momencie mogę sprawdzić swoje dane, zmodyfikować je, skopiować lub usunąć poprzez usunięcie konta. Wszystkie te operacje możliwe są po zalogowaniu się do systemu w zakładce Konto | Ustawienia konta. Dane użytkownika przechowywane są tak długo aż użytkownik samodzielnie ich nie usunie.

Płatności

Automatyczne płatności w systemie obsługiwane są przez wyspecjalizowane w tym zakresie podmioty, firmy PayPal oraz Stripe. W SurveyLab przechowujemy jedynie historię transakcji oraz wystawione faktury, nigdy nie zbieramy danych kart kredytowych lub informacji związanych z kontami bankowymi użytkowników.

Ankiety i testy

Wszystkie linki ankiet są hashowane, aby uniemożliwić dostęp do ankiet niepowołanym osobom.

Użytkownicy mogą za pośrednictwem SurveyLab wysyłać maile z zaproszeniami do wypełnienia ankiet i testów. Wszystkie zaproszenia do wypełnienia ankiet wysyłane za pomocą naszego systemu zawierają link rezygnacji z badania (opt-out). Respondent poprzez kliknięcie na link może wypisać się z udziału w badaniach.

Wszystkie dane umieszczone na koncie przez użytkownika tj. listy kontaktów, ankiety oraz raporty z przeprowadzonych badań są jego własnością.

Wiadomości

Cyklicznie możemy wysyłać ważne komunikaty systemowe (w formie newslettera) dotyczące nowych funkcjonalności, oferty lub istotnych zmian w samej aplikacji, firmie lub naszym otoczeniu biznesowym. Użytkownicy na życzenie mogą otrzymywać automatyczne powiadomienia email o nowych odpowiedziach dla prowadzonych ankiet i testów.

Użytkownicy mogą samodzielnie wypisać się z otrzymywanie newslettera.

What does GDPR regulate?

GDPR regulates the “processing” of the personal data of EU residents. It includes the collection, storage, transfer, and usage of data. The regulation applies to every company that is processing data, no matter if this company has a physical presence in the EU.

Regulaminy i polityki


Kontakt

Masz pytania, skontaktuj się z nami. Email : [email protected]

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku