Go to

Zbieranie informacji

Oświadczamy, że nie będziemy wykorzystywać zbieranych przez Państwa informacji. Co więcej wszelkiego rodzaju materiały przechowywane przez Państwa na naszych serwerach (włączając w to znaki graficzne, adresy email, etc.) będą zabezpieczone i otoczone należną troską.

Oświadczamy, że nie będziemy gromadzić Państwa danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w której dobrowolnie zdecydują się Państwo nam je udostępnić. Jednocześnie pragniemy Państwa zapewnić, że dochowamy należytej staranności, aby Państwa dane były bezpieczne.

Przesyłane przez nas informacje będą ograniczone do niezbędnych komunikatów systemowych dotyczących stanu konta oraz innych istotnych informacji z punktu widzenia użytkownika oraz serwisu.

Wykorzystanie informacji

Aby lepiej dostosowywać nasz System do Państwa potrzeb pozostawiamy sobie możliwość przeprowadzania statystycznej analizy zachowania użytkowników.

Informujemy, że zbieramy adresy IP na potrzeby administracji Systemem. Adres IP jest przydzielany automatycznie każdemu komputerowi w momencie połączenia z siecią Internet. Adresy IP analizowane są przez nas wyłącznie w formie zagregowanej. Adres IP traktujemy jak rodzaj kodu pocztowego. Dzięki temu wiemy skąd najczęściej użytkownicy łącza się z naszym Systemem.

Cookies

Ciasteczka to małe pliki tekstowe wykorzystywane przez przeglądarkę internetową w celu identyfikacji powracających Użytkowników. System wykorzystuje ciasteczka, aby rozpoznać odwiedzające serwis osoby i dzięki temu szybciej oraz lepiej dostarczyć spersonalizowaną zawartość Systemu.

Ciasteczka pomagają nam mierzyć sposób, w jaki użytkownicy korzystają z Systemu i dzięki temu stale go rozwijać. Zgromadzone dane analizowane są tylko w zagregowanej postaci, nigdy nie gromadzimy danych dotyczących pojedynczych Użytkowników.

Użytkownik może samodzielnie zmienić warunki otrzymywania i przechowywania ciasteczek, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Taka zmiana może spowodować brak dostępu do części funkcjonalności Systemu.

Opting-out

Użytkownik ma prawo rezygnacji z usługi poprzez usunięcie konta. Usunięcie konta oznacza, iż zostaną usunięte dane osobowe oraz wszystkie wyniki ankiet i testów zebrane prze Użytkownika i zapisane w naszej bazie danych. Dane przechowywane w kopiach zapasowych Systemu pozostaną tak długo jak długo będą przechowywane kopie zapasowe danych.

Użytkownik Systemu ma prawo rezygnacji z subskrypcji biuletynu informacyjnego.

Wymogi związane z ochrona danych

Działamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Skargi

Użytkownik może wznieść skargę do Prezesa Urzędu ochrony danych Osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

Dane kontaktowe :

7 Points Sp. z o.o.
Al. KEN 36/112B
00-339 Warszawa

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w 7 Points Sp. z o.o.

email: [email protected]

Ogóle postanowienia polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w dowolnym momencie informując Użytkowników o zaistniałym fakcie.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku