Go to

Email i niedozwolone treści

Wszystkie wiadomości email z zaproszeniem do wypełnienia ankiety lub testu wysyłane za pomocą Systemu muszą zawierać link „rezygnuję”, który umożliwi respondentowi rezygnację z otrzymywania niechcianych wiadomości email. Użytkownik zobowiązuje się, że nie ukryje, dezaktywuje, lub usunie linku „rezygnuję” z treści wiadomości email.

Użytkownik jest samodzielnie odpowiedzialny za aktualizację list respondentów oraz usunięcie z list adresów osób, które zrezygnowały z otrzymywania wiadomości email.

W przypadku gdy Firma stwierdzi, że poziom skarg spowodowanych ilością wysyłanych niechcianych wiadomości email przekroczył ogólnie przyjęte rynkowe normy, Firma ma prawo zablokować lub usunąć konto Użytkownika z Systemu.

Wyłącznie za zgodą adresata

Prowadzimy politykę zerowej tolerancji dla spam’u. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego konto może zostać zablokowane lub usunięte w przypadku wykrycia wysyłania niechcianych wiadomości email. Oznacza to, że wszyscy respondenci muszą wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości email.

Jeśli nie masz pewności, że odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości email, nie importuj ani nie wpisuj jego danych do Systemu.

Działamy w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz amerykańską ustawę CAN-SPAM określającą reguły dotyczące wysyłania komercyjnych wiadomości email. Główne zapisy ustawy obejmują:

  1. Niedozwolone jest stosowanie nagłówków wiadomości email wprowadzających w błąd. Informacje w polach „reply” oraz „from” muszą być aktualne i prawdziwe.
  2. Niedozwolone jest stosowanie tytułów wiadomości email wprowadzających w błąd. Tytuł wiadomości nie może wprowadzać odbiorcy w błąd co do treści wiadomości email.
  3. Każda wiadomość email powinna zawierać jasno zdefiniowany sposób „rezygnacji” z otrzymywania dalszych emaili. Nadawca emaila musi zaopatrzyć każdą wiadomość w adres zwrotny lub inny mechanizm, który umożliwi „rezygnację” z otrzymywania dalszych wiadomości email. Mechanizm „rezygnacji” musi umożliwić odbiorcy rezygnację z otrzymywania dalszych wiadomości email w ciągu 30 dni od daty otrzymania emaila. Nadawca musi w ciągu 10 dni zaprzestać wysyłania dalszych wiadomości email na wskazany adres.
  4. Wiadomość musi zawierać ważny adres pocztowy nadawcy. Każda wiadomość powinna zawierać ważny i aktualny adres pocztowy nadawcy.

Raportowanie spamu i nadużyć

Jeśli podejrzewasz, że System został wykorzystany do wysyłania SPAM’u proszę zawiadom nas natychmiast na adres [email protected], podejmiemy niezbędne działania.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku