Go to
Badania omnibusowe

Badania omnibus są rodzajem wielotematycznych badań ilościowych podczas, których zbierane są informacje na rożne tematy. Zazwyczaj badanie powstaje przez połączenie pytań pochodzących od różnych firm, które płacą za ilość zadanych w ankiecie pytań. W ten sposób koszt dotarcia do respondenta i zebrania informacji jest dzielony między kilku klientów i dzięki temu jest on znacznie niższy niż w przypadku tego samego badania realizowanego na potrzeby jednego klienta.

Zaletą ankiet omnibusowych jest :

  • Niski koszt zebrania odpowiedzi
  • Szybka realizacja badania
  • Regularny pomiar

Badanie omnibus najczęściej służą badaniu rynku, badaniu znajomości marek lub opinii publicznej. Mogą być wykonywane techniką CAPI (Computer-Assisted Personal Interviewing), CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing) lub CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing).

W SurveyLab umożliwiamy naszym klientom udział w badaniach omnibus prowadzonym w Polsce, Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii oraz we Włoszech. Badania wykonywane są na reprezentatywnej próbie 800 respondentów, z wykorzystaniem panelu badawczego online.

Skontaktuj się z nami. Napisz na email [email protected], aby dowiedzieć się więcej na temat badań omnibus realizowanych online przez SurveyLab.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku