Go to
systematic sampling - cover photo

Dzięki ankietom łatwiej jest nam zrozumieć myśli i potrzeby ludzi, od nawyków zakupowych po opinie na ważne tematy.

Jak jednak pozyskujemy te informacje? Wykorzystujemy techniki doboru systematycznego, aby mieć obraz większej populacji, bez konieczności pytania każdego o zdanie.

Praktycznie niemożliwe jest porozmawianie z milionami ludzi! Zamiast tego, stosujemy sprytne skróty, takie jak dobór systematyczny.

Im lepiej dobierzesz próby, tym bardziej godne zaufania będą wyniki ankiety.

Dzisiaj porozmawiamy o doborze systematycznym i zobaczymy, w jaki sposób może on zasilić nasze ankiety! 

Dobór systematyczny: co to jest?

Dobór systematyczny to sposób wybrania członków z dużej grupy zgodnie ze starannym i zorganizowanym planem.

Pomyśl o tym jak o metodzie próby losowej, ostrożnym dobieraniu ludzi kroczek po kroczku.

Zaczyna się z losowym punktem wyjścia w liście populacji i polega na wybieraniu każdej entej osoby.

Dystans pomiędzy każdą wybraną osobą to interwał próbkowania, który uzyskujemy dzieląc rozmiar populacji przez ilość osób, które chcemy zawrzeć (rozmiar próbki).

W ten sposób każdy z całej populacji ma równą szansę bycia wybranym.

Wyjaśnijmy to na przykładzie systematycznej próby.

Mamy 1000 ludzi i chcemy zrozumieć 100 z nich. Nasz interwal próbkowania (n) wynosi 10. Więc po wybraniu losowego punktu wyjścia, wybieramy co dziesiątą osobę jako część naszej grupy.

💡 Nie do końca jesteś pewny jak ankietować ludzi? SurveyLab to świetne narzędzie z wieloma szablonami do wyboru! 

Dlaczego warto wybrać dobór systematyczny?

Istnieje wiele plusów, jednak można też znaleźć minusy. Zacznijmy więc od zalet. 

Prostota i skuteczność

Dobór systematyczny jest ulubieńcem wielu osób, gdyż jest prosty i skuteczny, zwłaszcza gdy chodzi o dużą liczbę osób. Jego ścieżka liniowa sprawia, że jest mniejszym utrapieniem, niż inne metody próbkowania jak dobór losowy warstwowy lub dobór klastrowy. 

Mniej podatny na manipulacje danych

Zamysł doboru systematycznego zmniejsza ryzyko manipulacji danych, gdyż jedynym losowym elementem jest wybór punktu wyjścia.

Trudno jest namieszać w danych, zmniejszając tym samym ryzyko manipulacji nimi, w porównaniu z takimi metodami jak prosty dobór losowy. 

Jednakowe objęcie populacji

Zapewnia równomierną dystrybucję wśród wszystkich, więc żadna z grup nie jest pominięta ani na żadnej uwaga nie jest nadmiernie skupiona. 

Co należy rozważyć przy doborze systematycznym?

Sprawdź tę listę, aby dowiedzieć się jakie wady może mieć dobór systematyczny. 

Ryzyko cyklicznego wzorca

Jednym z potknięć mogą być powtarzające się schematy. Jeśli grupa ma pewien porządek, który pokryje się z interwałem próbkowania, dobór systematyczny może przypadkowo faworyzować lub zlekceważyć niektóre jej części, nie dając prawdziwie reprezentatywnego przykładu. 

Brak elastyczności

Jak już obierzesz daną ścieżkę, niewiele zostaje pola do manewru. Może się to nie sprawdzić przy każdym z typów researchu, zwłaszcza tam, gdzie wymagane jest elastyczne podejście. 

Kroki doboru systematycznego  

Sprawdź, jakie kroki musisz podjąć, aby zrozumieć sposób działania doboru systematycznego. W ten sposób łatwiej ci będzie zacząć. 

#1 Zdefiniuj populację docelową i określ wielkość próby

Zanim zaczniesz z doborem systematycznym, sprecyzuj kogo chcesz badać (populacja docelowa) i zdecyduj o ilości osób, które chcesz zawrzeć (wielkość próby).

Poznaj całkowitą wielkość populacji i określ jaka jej część cię interesuje. Twój pożądany rozmiar próby powinien być na tyle duży, aby odzwierciedlać całą populację, ale równocześnie na tyle mały, aby poradzić sobie z nim łatwo i tanio. 

#2 Oszacuj interwał próbkowania

Następny krok to ustalenie interwału próbkowania. Aby to zrobić, podziel wielkość populacji przez wielkość próby.

➡️ Powiedzmy, że twoja całkowita ilość to 1000 osób i chcesz mieć grupę 100 osób; twój interwal wynosiłby 10. Więc musisz zawrzeć każdego dziesiątego członka populacji w swojej próbie. 

#3 Wybierz punkt wyjścia 

Punkt wyjścia to miejsce, z którego zaczynasz wybierać ludzi i jest to jedyny losowy element w doborze systematycznym.

Wybierz losowo cyfrę pomiędzy 1 a twoim interwałem próbkowania.

➡️ Na przykład, jeśli twój interwał wynosi 10, twoim punktem wyjścia będzie jakikolwiek numer od 1 do 10. 

#4 Zapewnij losowość punktu wyjścia 

Aby proces był sprawiedliwy, punkt początkowy musi być wybrany losowo. Zazwyczaj dokonuje się tego przy pomocy generatorów losowych liczb.

➡️ Jest to ważne, ponieważ daje każdemu jednakowe prawdopodobieństwo bycia wybranym, co pomaga w uniknięciu jakichkolwiek uprzedzeń. 

#5 Zwróć uwagę na potencjalne uprzedzenia

Czasami dobór systematyczny może przypadkowo pokryć się z pewnym ukrytym wzorem w grupie, który może zakrzywić wyniki.

➡️ Poszukaj tych schematów i, jeśli to konieczne, dostosuj swoje podejście. Zmiana interwału lub metody próbkowania mogą okazać się konieczne. 

#6 Połącz z innymi metodami próbkowania 

Aby obejść niektóre ograniczenia systematycznego doboru próby, można połączyć go z innymi technikami.

➡️ Przykładowo losowanie warstwowe można najpierw wykorzystać do podzielenia grupy na mniejsze, zróżnicowane części. Może to pomóc ostatecznej próbie reprezentować wszystkich. 

#7 Wyznacz strategie słabości i złagodzenia

Chociaż systematyczny dobór próbek zazwyczaj jest wydajny i łatwy, nie jest idealny.

Uważaj na wszelkie powtarzające się wzorce w grupie, które mogą mieć wpływ na wyniki.

➡️ Badacze często muszą dostosować interwał próbkowania lub punkt początkowy albo użyć innych metod, aby uzyskać prawdziwie reprezentatywną próbę. 

Porównanie doboru systematycznego z innymi metodami próbkowania

Zobacz, czy inne metody sobie dorównują, skupiając się na doborze systematycznym. 

Dobór systematyczny vs prosty dobór losowy 

Podczas odkrywania procesu wyboru próbki, porównajmy najpierw dobór systematyczny z prostym doborem losowym.

Dobór systematycznyProsty dobór losowy
➕ Metoda próby losowej, gdzie członkowie próby są wybierani w regularnych interwałach z posortowanej listy populacji.
➕ Skuteczna i prosta, zwłaszcza przy większej populacji.
➖ Istnieje ryzyko tendencyjności danych i okresowych wzorców w populacji.
➕ Zawiera wybór pojedynczych jednostek z całej populacji, dając każdemu jednakową szansę bycia wybranym.
➕ Idealna w celu uniknięcia tendencyjności.
➖ Mniej praktyczna przy dużych zestawach danych, z powodu złożoności losowego wyboru każdej jednostki.

Dobór systematyczny vs dobór losowy warstwowy

Jakie są różnice pomiędzy doborem systematycznym a doborem losowym warstwowym? Zobacz porównanie.

Dobór systematycznyDobór losowy warstwowy
➕ Wybór jednostek z listy w ustalonym wcześniej interwale; dobór jest prostszy i szybszy. 
➖ Potencjalnie mniej reprezentatywny dla każdego segmentu całej populacji.
➕ Dzieli całą populację w odrębne podgrupy i dobiera losowo z każdej z nich.
➕ Zapewnia, że każdy segment populacji jest reprezentowany w próbie; odpowiedni dla różnorodnych populacji.
➖ Wymaga pełnego zrozumienia cech populacji.

Dobór systematyczny vs dobór klastrowy 

W naszym omówieniu procesu doboru próby przyjrzeliśmy się doborowi systematycznemu i doborowi klastrowemu.

Dobór systematycznyDobór klastrowy
➕ Oferuje prostsze podejście poprzez wybór jednostek z listy w regularnych interwałach.
➖ Może zabraknąć zróżnicowanej reprezentacji, jaką osiągniemy dzięki doborowi klastrowemu, zwłaszcza w różnorodnej populacji.
➕ Obejmuje podział populacji w klastry, następnie do próby jest losowo wybierana cała klastra.
 ➕ Działa w geograficznie rozproszonych populacjach.
➖ Może zwiększyć błąd próby, jeśli klastry nie są jednorodne.

Dobór systematyczny vs linearny i kołowy dobór systematyczny

Porównajmy dobór systematyczny z jego wariantami – linearnym i kołowym doborem systematycznym.

Dobór systematycznyLinearny i kołowy dobór systematyczny
➕ Metoda doboru probabilistycznego (losowego), która w regularnych interwałach wybiera członków próby z kompletnej listy.
➕ Utrzymuje niski współczynnik ryzyka; jest prosta i skuteczna, zwłaszcza przy zbieraniu danych od pełnej listy populacji.
Linearny dobór systematyczny polega na wyborze w regularnych interwałach z linearnej listy.
Kołowy dobór systematyczny traktuje listę jako okrągłą, zapętlającą się z powrotem do jej początku.
➕ Przydatny, gdy chcemy uniknąć ryzyka stronniczości danych na końcu listy.
➕ Oba dobory utrzymują niski współczynnik ryzyka, nieunikniony przy doborze systematycznym.
➖ Może przeoczyć schematy obecne w populacji.

Przydatność doboru systematycznego w określonych przypadkach researchu

Dobór systematyczny świetnie się sprawdza w sytuacjach, gdzie konieczne jest wybranie członków próby spośród wszystkich lub bardzo dużej grupy, na przykład podczas zbierania opinii konsumentów.

Ta metoda pomaga badaczom tworzyć próby według określonych etapów, sprawiając, że cały proces jest przewidywalny i uporządkowany.

Jednak zachowaj ostrożność, jeśli osoby lub rzeczy, które badasz często się zmieniają lub się powtarzają. W takich przypadkach dobór systematyczny może przypadkowo przechylić się na jedną stronę, przeoczając ważne informacje.

Ogólnie mówiąc, dobór systematyczny jest uwielbiany za swoją prostotę i skuteczność w zbieraniu danych, zwłaszcza w dużych grupach. Upewnij się, że wybrane osoby faktycznie odzwierciedlają całą badaną grupę, zwłaszcza jeśli istnieje szansa na pojawienie się schematu, który mógłby zakłamać wyniki.   

Przykłady doboru losowego w ankietach

Jest to popularna metoda w wielu obszarach, na przykład: 

➡️ Badania rynkowe

Systematyczny dobór losowy to popularna metoda w badaniach rynkowych. Firmy korzystają z niej w celu zrozumienia sposobu myślenia klientów.

Wyobraź sobie firmę, która sprawdza jak zadowoleni są klienci z jej produktów. Biorą listę klientów i wybierają każdą entą osobę, w oparciu o interwał próbkowania, aby zrozumieć poglądy wszystkich. 

Dlaczego to działa?

Równomierny rozkład zapewnia, że wszystkie części większej populacji, zwłaszcza grupa docelowa, są brane pod uwagę, minimalizując stronniczość. 

➡️ Nauki społeczne

 W naukach społecznych systematyczny dobór losowy oznacza zrozumienie dużych grup i ich działań.

Powiedzmy, że badacze chcą się dowiedzieć kto na kogo głosuje w danym mieście. Korzystając z doboru systematycznego wybiorą domostwa w regularnych interwałach z różnych obszarów. 

Dlaczego to działa? 

Upewniają się, aby uwzględnić mieszankę opinii i stylów życia, dając prawdziwy obraz miejskiego rytmu.  

➡️ Badania opinii publicznej 

Dla badań opinii publicznej, zwłaszcza tych obejmujących większą populację, dobór systematyczny to najlepsza opcja.

Ankieterzy badający trendy polityczne mogą zacząć od listy głosujących i wybrać osoby w ustalonym odstępie, czyli tak zwanym interwale próbkowania. 

Dlaczego to działa?

Idealnie nadaje się do skontrolowania całej populacji, równocześnie zachowując prostotę i utrzymując niskie ryzyko uprzedzeń. 

Zalety wykorzystania doboru systematycznego

Jest to solidny sposób na zbieranie rzetelnych danych w dużej grupie ludzi. Dzięki regularnym interwałom, każda część grupy ma szansę na bycie wysłuchaną, co jest bardzo pomocne w utrzymaniu dokładności.

Nie jest skomplikowany w obsłudze, więc jest przyjaznym wyborem dla wielu osób. Nadal jednak warto trzymać rękę na pulsie i szukać jakichkolwiek podstępnych tendencji, zwłaszcza w grupach, w których schematy mogą zaburzyć losowość. Jest to bardzo istotne w procesach zbierania danych, gdzie gromadzenie reprezentatywnego doboru systematycznego ma znaczenie. 

Najlepsze praktyki w systematycznym doborze losowym 

Trzymaj się tych praktyk, a twoje wyniki będą dokładne i rzetelne. 

01 Określ właściwą liczbę do zbadania 

Przed przystąpieniem do systematycznego doboru losowego próby, określ właściwą liczbę osób, którą zamierzasz obserwować (to będzie twoja wielkość próby). Potrzebujesz wystarczającej ilości osób, aby dały ci prawdziwy obraz sytuacji, jednak nie aż tak dużej, że nie dasz rady nad nią zapanować.

Weź również pod uwagę całkowitą liczbę osób (wielkość populacji) i to jak dokładny powinieneś być. Wykorzystaj dostępne narzędzia i formuły, które pomogą ci w uzyskaniu odpowiednich liczb. 

02 Wybierz odpowiedni interwał próbkowania

To, jak często wybierasz członka populacji jest twoim interwałem próbkowania. Ta liczba zależy od tego jak duża jest twoja badana grupa.

Im większa grupa, tym większe przerwy pomiędzy wybranymi. Podziel całkowitą wielkość populacji przez wielkość twojej próby. 

03 Wybierz losowy punkt wyjścia 

Musi być losowy, aby mieć pewność, że nie skłaniasz się ku żadnej konkretnej stronie. Większość osób wykorzystuje w tym celu generator losowych liczb. Wszystko po to, aby dać każdej osobie taką samą szansę na bycie wybranym. 

04 Zapewnij przejrzystość i dokumentacje

Dokumentuj każdą część twojego procesu, od ustalenia wielkości próby po wybór punktu wyjścia. Przejrzyste zapisy oznaczają, że twoja praca jest transparentna i może być dwukrotnie sprawdzona. Tym sposobem twoje wyniki będą godne zaufania i być może inni będą chętni pomóc ci znaleźć jakiekolwiek poślizgnięcia lub obszary, które możesz polepszyć. 

05 Rozważ potencjalne źródła błędu 

Czasami analizowane przez nas grupy mają swój własny naturalny rytm lub powtarzający się schemat, który może powodować zamieszanie w wynikach. Jeśli zauważysz, że coś takiego ma miejsce, konieczna może okazać się zmiana interwału lub metody, aby uniknąć stronniczości. 

06 W razie konieczności łącz z innymi metodami próbkowania

Zdarza się też, że trzeba pomieszać ze sobą rożne techniki doboru, dla uzyskania szerszego obrazu. Taka potrzeba może zaistnieć, gdy szukamy zróżnicowanej grupy lub chcemy mieć pewność, że pewne grupy zostały uwzględnione w badaniu. 

07 Sprawdź wszystko osobiście

W miarę możliwości postaraj się fizycznie obserwować badaną grupę. Jest to dobry sposób, aby zweryfikować czy nasza próba faktycznie jest mini-wersją całego badanego tłumu. 

08 Dostosuj i modyfikuj

Wszystko się zmienia, więc skuteczność twojej metody doboru również może. Miej ją pod kontrolą i bądź w gotowości na konieczne modyfikacje, aby mieć pewność, że zawsze dostajesz najlepszy obraz populacji. 

Podsumowanie doboru systematycznego

Pora wyciągnąć wnioski.

Pamiętaj, celem systematycznego doboru losowego jest otrzymanie próby, która rzeczywiście reprezentuje całą populację, bez żadnych odchyleń. Tym sposobem każda osoba ma taką samą szansę na bycie wybraną, zapewniając, że żaden konkretny wzór lub grupa nie zostanie pominięta lub nadmiernie reprezentowana.

Miej na uwadze nasze najlepsze praktyki i pozostałe wskazówki, a będziesz na dobrej drodze do zbierania wiarygodnych i wnikliwych informacji.

A dla łatwego ankietowania skorzystaj z SurveyLab! Zarejestruj się i zacznij za darmo.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku