Go to
Efektywna praca grupowa

Stale pracujemy nad tym, aby SurveyLab był jeszcze lepszy. Lepiej wspierał was w codziennej pracy oraz w prowadzonych badaniach ankietowych. Wdrożyliśmy kolejną porcję zmian, tym razem opatrzoną numerkiem 9.1. Tym razem zmiany dotyczą głównie pracy grupowej.

  • zaawansowane zarządzanie użytkownikami
  • nowy rola użytkownika "ankieter" (beta)
  • eksport wyników sumarycznych badania
  • poprawki błędów i usprawnienia

Zaawansowane zarządzanie użytkownikami

Całkowicie przebudowaliśmy system zarządzania użytkownikami. Teraz możesz przyznawać oraz modyfikować prawa dostępu dla Twoich użytkowników na poziomie poszczególnych ankiet i testów. Każda osoba posiadająca dostęp do konta z rolą Administrator posiada pełny wgląd we wszystkie prowadzone badania. Osoby posiadające inne role (Manager, Edytor, Gość) zobaczą swoje własne ankiety oraz te badania, do których przydzieli im dostęp administrator konta.

Nowa rola użytkownika "ankieter" (beta)

Wprowadziliśmy nową rolę użytkownika – ankieter. Ankieter będzie mógł logować się do aplikacji oraz wypełniać ankiety. Rola została stworzona przede wszystkim z myślą o pracownikach terenowych agencji badawczych, którzy potrzebują jedynie dostępu do wypełniania ankiet. Funkcjonalność jest w trakcie testów i jest dostępna jako zamknięta beta dla wybranych użytkowników.

Eksport wyników sumarycznych

Dodaliśmy możliwość eksportu danych sumarycznych. Dzięki temu będziesz mógł zapisać raport sumaryczny z przeprowadzonego badania w formacie Excel (.xlsx). Wszystko po to, aby łatwiej analizować wyniki prowadzonych badań.

eksport danych sumarycznych

Poprawki błędów i usprawnienia

Poprawiliśmy szereg błędów w obszarze raportów online oraz zarządzania użytkownikami. Zwiększyliśmy również stabilność pracy aplikacji oraz wprowadziliśmy drobne, ale bardzo przydatne usprawnienia działania systemu.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku