Go to
Formatowanie ankiet online

Wprowadzamy SurveyLab (9.4) oraz kolejną porcję zmian. Nasz system ankiet online staje się jeszcze lepszy. Tym razem zmiany obejmują :

  • Formatowanie ankiet
  • Anonimowe wyniki ankiet dla kolektorów mailingowych
  • Inne zmiany i usprawnienia

Formatowanie ankiet

Teraz możesz zarządzać formatowaniem tworzonych ankiet. Możesz pogrubić tekst pytania, zapisać go kursywą, podkreślić lub wybrać kolor czcionki. Możesz również umieścić link (adres url) w dowolnym miejscu ankiety.

formatowanie tekstu

Anonimowe wyniki ankiet dla kolektorów mailingowych

Teraz możesz całkowicie anonimizować wyniki prowadzonych badań, gdy korzystasz z kolektorów mailingowych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku badań HR (np. badania satysfakcji pracowników, badanie zaangażowania pracowników) gdzie gwarancja anonimowości wypowiedzi pracownika jest szczególnie istotna.

anonimowe raporty

Inne zmiany i usprawnienia

Wprowadziliśmy szereg mniejszych zmian i poprawek. Poprawiliśmy działanie raportów ankiet, obsługę kont multi-user oraz zarządzanie kontaktami.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku