Go to
Jeszcze lepsza analiza wyników ankiety

Kolejna wersja SurveyLab (18.7.2) jest już dostępna. Tym razem przebudowaliśmy i usprawniliśmy raporty ankiet, dzięki czemu analiza wyników ankiety zyskała nowe możliwości. Zarówno raporty, mierniki jak i trendy zyskały nowe funkcjonalności i wygląd.

  • Nowe raporty ankiet
  • Nowe mierniki
  • Badania 360 stopni
  • Aktualizacja aplikacji mobilnej
  • Inne poprawki i usprawnienia

 

Nowe raporty ankiet

Przebudowaliśmy i usprawniliśmy raporty ankiet. Raporty i co się z tym wiąże analiza wyników ankiety zyskała nowe możliwości i odświeżony wygląd. Zawartość raportu można teraz łatwo zaznaczyć i skopiować do dowolnego programu np. MS Word lub MS Excel. Dane zostaną wklejone jako edytowalna tabelka (bez elementów graficznych).

Nowe mierniki

Mierniki zyskały nowy graficzny wygląd, dzięki czemu analiza zebranych danych jest jeszcze łatwiejsza. Wystarczy kliknąć na miernik, aby przejść do widoku trendu i analizować wyniki miernika w czasie.

Mierniki mogą być zbudowane w oparciu o dowolne elementy ankiety. Dzięki temu można łatwo tworzyć złożone wskaźniki satysfakcji lub elementy sumujące poszczególne sekcje ankiety lub testu. Pamiętaj, aby przed utworzeniem miernika dodać punktację do opcji odpowiedzi w Twojej ankiecie. Punkty mogą być dodatnie lub ujemne.

Badania 360 stopni

Dodaliśmy nowy rodzaj kolektora ankiet dedykowany dla badań 360 stopni. Nowy kolektor umożliwia wskazanie relacji pomiędzy poszczególnymi kontaktami (np. przełożony, pracownik, współpracownik, samoocena).

Aktualizacja aplikacji mobilnej

Poprawiliśmy działanie i wyświetlanie ankiet w aplikacji mobilnej na systemach Android i iOS.

Aby skorzystać z aplikacji mobilnej musisz posiadać konto Professional lub Enterprise z obsługą wielu użytkowników. Aplikacja wymaga zalogowania się do systemu. Użytkownicy po zalogowaniu się będą mogli zbierać dane offline i następnie łatwo synchronizować je ze swoim kontem SurveyLab po odzyskaniu połączenia z Internetem.

* Funkcjonalność dostępna dla kont ProfessionalEnterprise.

Inne poprawki

Wprowadziliśmy szereg mniejszych zmian i poprawek. Przenieśliśmy pole wyszukiwania do pomocniczego menu, natomiast w głównym górnym menu umieściliśmy informację o aktywnej ankiecie oraz opcję łatwego przełączania się między ankietami / testami.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku