Go to
Lepsze formularze online

Wprowadzamy kolejne zmiany do naszego serwisu ankiet online. Tym razem nowe funkcjonalności zostały oznaczone numerem 8.1 i zostały stworzone głównie z myślą o formularzach online.

  • Pre-populacja ankiet
  • Walidacja poprawności pól tekstowych
  • Usprawnienie kolektorów ankiet
  • Nowe formy płatności
  • Inne drobne poprawki i usprawnienia

Pre-populacja ankiet

Funkcjonalność umożliwia ustawienie domyślnych lub sugerowanych odpowiedzi na wybrane pytania. Opcja jest szczególnie przydatna w różnego rodzaju formularzach online, gdy potrzebujemy zaznaczyć domyślną, sugerowaną lub najbardziej popularną odpowiedź.

Walidacja poprawności pól tekstowych

Funkcjonalność automatycznie weryfikuje poprawność wpisanych przez użytkownika danych, takich jak data, email, NIP, KRS, Regon. Dzięki temu użytkownik, który wpisze dane w niewłaściwym formacie lub z błędem zostanie automatycznie poproszony o korektę.

Usprawnienie kolektorów ankiet

Usprawniliśmy opcje konfiguracji kolektora. Teraz po zakończeniu badania będziesz miał możliwość wyświetlenia raportu z pełnym podsumowaniem ankiety lub jedynie odpowiedziami udzielonymi przez respondenta.

Nowe formy płatności

Uaktualniliśmy listę obsługiwanych form płatności online. Dzięki temu będziesz mógł zapłacić za usługi SurveyLab dodatkowo za pomocą przelewów wykonanych z rachunków prowadzonych przez Alior Bank, Alior Sync, PBS, Idea Bank, Bank Pocztowy i Crédit Agricole. Wprowadzenie nowych rodzajów płatności jest konsekwencją zmian i konsolidacji na rynku usług bankowych.

Inne drobne poprawki i usprawnienia

Pakiet różnych drobnych poprawek i usprawnień działania serwisu.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku