Go to
Letnie porządki w ankietach online

Zabraliśmy się za letnie porządki i mamy dla was pierwszą porcję zmian. Wprowadziliśmy kilka usprawnień w systemie mierników i powiadomień. Wdrożyliśmy też kilka mniejszych zmian i usprawnień. W nowej wersji (30.4.2) wśród zmian znajdziecie : 

  • Mierniki
  • Powiadomienia
  • 360 Feedback
  • Synerise
  • Inne poprawki i usprawnienia

 

Mierniki

Usprawniliśmy działanie mierników. Teraz możesz wybrać sposób prezentacji skali oraz ustawić kolorystykę miernika – wybrać kolory dla przedziałów niski, średni, wysoki.

* Funkcjonalność dostępna dla pakietów Advanced, Professional i Enterprise.

Powiadomienia

Rozbudowaliśmy listę smart tagów dostępnych w powiadomieniach. Dzięki smart tagom możesz umieszczać dynamiczne treści takie jak imię {firstName}, email {email}, link raportu {reportLink} w powiadomieniach.

360 Feedback

Poprawiliśmy układ i czytelność raportu 360. Wykres radarowy prezentujący obszary został przeniesiony na początek raportu. Dzięki temu cały raport zyskał na czytelności.

* Funkcjonalność dostępna dla pakietu Enterprise.

Synerise 

Rozbudowaliśmy mechanizm integracji z Synerise. Mechanizm umożliwia umieszczania kodów śledzących Synerise w kolektorach i dzięki temu wykorzystywanie danych pochodzących z ankiet w akcjach wykonywanych po stronie Synerise.

* Funkcjonalność dostępna dla pakietu Enterprise.

Inne poprawki i usprawnienia

Wprowadziliśmy szereg mniejszych zmian i poprawek.
+ Poprawiliśmy skalowanie obrazków w pytaniu wyboru oraz poprawiliśmy formatowanie pytania wyboru (kafelki).
+ Zmieniliśmy format eksportu pliku kontaktów z CSV na XLSX oraz dodaliśmy informację z indywidulanym linkiem ankiety. Dzięki temu możesz skorzystać z pliku, aby samodzielnie wysłać dodatkowe zaproszenie do badanej grupy.
+ Dodaliśmy funkcjonalność liczenia średnich (w oparciu o punkty) dla pytań wyboru. Średnie są widoczne na raporcie ankiety pod wynikami pytania.
+ Dodaliśmy obsługę pytań rankingowych w zaproszeniach email w trybie pytania zagnieżdżonego w mailu.
+ Dodaliśmy możliwość ukrycia dowolnej strony ankiety.
+ Dodaliśmy obsługę języka Zulu. Jest to już 54 obsługiwany przez nas język.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku