Go to
Logowanie - drobne usprawnienia

Wprowadziliśmy nową wersję (4.0.1) naszego systemu ankiet online. Tym razem zmiany nie są duże. Często jednak te najmniejsze zmiany są najbardziej przydatne.

Wprowadzone zmiany dotyczą głównie :

  • Opcja „nie wylogowywuj mnie” – dzięki temu po zalogowaniu się do sytemu Twoja sesja nigdy nie wygaśnie. Możesz swobodnie przerwać pracę nad ankietą i odejść od komputera a system dalej będzie pamiętał, że jesteś zalogowany.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku