Go to
margines błędu w ankietach - cover photo

Określenie idealnej wielkości próby, która będzie stanowić równowagę między praktycznością a statystyczną precyzją, nie zawsze jest łatwe.  

Przeprowadzając ankiety, odnalezienie tego złotego środka jest kluczem do otrzymania wiarygodnych wyników bez przesadzania.

Gotów, aby dowiedzieć się więcej o tym intrygującym aspekcie badań ankietowych? Odkryjemy skuteczne strategie optymalizacji twojego zbierania danych i nie tylko.

Ale najpierw… 

Czym jest margines błędu w ankietach?

Margines błędu, często nazywany przedziałem ufności, to koncept w badaniach ankietowych. Przedstawia to, jak bardzo wyniki ankiety odzwierciedlają opinie całej populacji.

Przeprowadzanie ankiet polega na delikatnym balansowaniu, zwłaszcza gdy porównujemy różne segmenty populacji. Margines błędu jest przydatnym wskaźnikiem w szacowaniu wiarygodności i precyzji ankiety. 

satisfaction survey

Źródło

Jak obliczyć margines błędu? 

Musisz zrozumieć kilka kluczowych pojęć i ich funkcji w kalkulatorze marginesu błędu:

 1. Wielkość próby (n)

Jest to ilość respondentów ankiety. Większy rozmiar próby zazwyczaj prowadzi do mniejszego marginesu błędu, ponieważ jest bardziej prawdopodobne, że będzie dokładnie reprezentować populację.

 1. Poziom ufności (%)

Odzwierciedla pewność, jaką możemy mieć, że wynik ankiety mieści się w marginesie błędu. Częste poziomy ufności wynoszą 90%, 95% i 99%.

 1. Wynik standaryzowany, wynik z (z)

Odpowiada poziomowi ufności. Na przykład, poziom ufności równy 95% zazwyczaj ma wynik z wynoszący 1.96. 

 1. Błąd standardowy (SE)

Jest obliczany z wykorzystaniem wielkości próby (n) i wielkości populacji (N). Jest miarą zmienności danych próby.

 1. Odsetek populacji (p)

Procent respondentów wybierających daną opcję w twojej ankiecie.

Wzór na obliczenie marginesu błędu to:

Margines błędu (MoE)=Wynik z x p x (1-p)nMargines błędu (MoE)=Wynik z x np x (1-p)

Oto analiza wzoru na margines błędu:

 • Wynik z jest pomnożony przez pierwiastek kwadratowy z proporcji próby (p) razy jeden minus proporcja próby, podzielony przez wielkość próby (n).
 • Dzięki temu obliczeniu uzyskujemy margines błędu w punktach procentowych, który możemy później zastosować do wyników naszej ankiety.

Przykładowo, mając wielkość próby równą 1000 respondentów, z których 50% wybrało daną opcję i mając 95% poziomu ufności (którego wynik z wynosi 1.96), margines błędu byłby obliczany w następujący sposób:

MoE = 1.96×0.50x(1-0.50)1000Moe= 1.96×10000.50×(1−0.50)

Wzór pomaga badaczom identyfikować zakres, w obrębie którego prawdopodobnie mieści się prawdziwy parametr populacji. Pokazuje również wiarygodność danych ankietowych.

👉🏻 Pamiętaj, mniejszy rozmiar próby lub wyższy poziom ufności będą oznaczały większy margines błędu. Oznacza to mniejszą pewność tego, że wyniki ankiety reprezentują całą populację.

👉🏻 Działa to też w drugą stronę: większy rozmiar próby lub niższy poziom ufności prowadzą do mniejszego marginesu błędu i oznaczają większą pewność adekwatności ankiety.

👉🏻 Akceptowalny margines błędu, wykorzystywany przez większość badaczy ankietowych, zazwyczaj znajduje się pomiędzy 4 a 8% przy 95%-owym poziomie ufności. 

Co ma wpływ na margines błędu?

Aby lepiej zrozumieć margines błędu, spójrz na te kilka aspektów. 

#1 Wpływ wielkości próby na margines błędu 

Pomyśl o wielkości próby jak o zdjęciu jakiegoś tłumu. Im większy tłum obejmiesz na zdjęciu (lub w próbie), tym wyraźniejszy będzie obraz całej populacji. Większa próba oznacza mniejszy, węższy margines błędu, ponieważ to tak, jakbyśmy otrzymywali szerszy, wyraźniejszy obraz tego, co wszyscy myślą. 

#2 Poziomy ufności i ich wpływ

Poziomy ufności pokazują prawdopodobieństwo tego, że margines błędu reprezentuje prawdziwą wartość populacji. Wyższe poziomy ufności, takie jak 95% lub 99%, zwiększają margines błędu. Dlaczego? Ponieważ wyższy poziom ufności wymaga szerszego przedziału, aby uchwycić prawdziwy parametr populacji.

#3 Rola wielkości populacji w marginesie błędu

Gdy popatrzymy na całkowitą wielkość populacji, to trochę tak, jakbyśmy decydowali czy małe miasteczko wymaga takich samych taktyk ankietowania jak ogromne miasto. Mniejsze grupy mogą mieć większy wpływ na margines błędu niż te duże, ale zawsze warto znać całkowitą liczbę, aby zachować perspektywę. 

#4 Dobór losowy i redukcja błędu

Wykorzystanie losowej próby minimalizuje błąd doboru losowego. Gdy każdy członek rynku docelowego ma takie same szanse na bycie wybranym, próba bardziej wiarygodnie odzwierciedla ogólną populację, co z kolei prowadzi do bardziej wiarygodnego marginesu błędu. 

#5 Odchylenie standardowe: zrozumienie zróżnicowania populacji

Odchylenie standardowe to sposób zmierzenia jak rozłożone są opinie wszystkich. Jeśli każdy ma bardzo odmienne opinie, można się spodziewać większego marginesu błędu. 

#6 Wartość krytyczna: wpływ wyniku z na margines błędu

Wynik z we wzorze na margines błędu ma na niego bezpośredni wpływ. Ta wartość zmienia się wraz z pożądanym poziomem ufności a wyższy wynik z (reprezentujący wyższy poziom ufności) zwiększa margines błędu. 

#7 Próba reprezentacyjna: zapewnienie dokładności

Próba reprezentacyjna to taka mini-wersja całej populacji. Jeśli próba dobrze odzwierciedla dane demograficzne i charakterystykę rynku docelowego, margines błędu może pokazać prawdziwy parametr populacji. 

#8 Obliczanie marginesu błędu: znaczenie wzoru

Zrozumienie wzoru na margines błędu jest jak posiadanie przepisu na swoje ulubione danie. Łączy wielkość próby, odsetek populacji i wynik z, aby powiedzieć nam jak odległy może być wynik ankiety od tego co uważa cała populacja. 

Jak zwiększyć wiarygodność danych ankietowych?

Sprawdź, czy znasz wszystkie te wskazówki. 

01 Wybierz odpowiednią ilość ludzi 

Aby otrzymać godne zaufania dane, musisz mieć wystarczająco dużo osób w twojej ankiecie (wielkość próby). Więcej ludzi oznacza mniejszy margines błędu, więc wyniki ankiety będą bliższe temu, co myślą wszyscy. Badacze muszą wybrać rozmiar próby, który zrównoważy praktyczność z potrzebą precyzji, biorąc pod uwagę wpływ wielkości próby na margines.

02 Wykorzystaj niezawodny kalkulator marginesu błędu

Dobry kalkulator marginesu błędu to ogromna pomoc. Wykorzystuje on wzór na margines błędu, który uwzględnia takie rzeczy jak ilość ankietowanych osób (wielkość próby), wynik z i odchylenie standardowe populacji, aby obliczyć margines błędu. Pomoże ci to ustalić jak wiarygodne są twoje wyniki.

03 Wybierz odpowiednie przedziały ufności

Wybór odpowiedniego przedziału ufności jest bardzo istotny dla wiarygodności ankiety. Wyższy przedział ufności (jak 95 czy 99%) zwiększy margines błędu, ale oznacza też większą pewność, że wyniki ankiety odzwierciedlają prawdziwe opinie całej populacji. Wybierz poziom ufności, który da ci równowagę pomiędzy pewnością a użytecznymi informacjami. 

04 Zdobądź mieszankę osób z całej populacji

Twoje dane ankietowe będą bardziej wiarygodne, gdy twoja próba przypomina całą populację. W próbie powinny znajdować się różne osoby, z odmiennymi cechami i opiniami. Celem takiego działania jest upewnienie się, że margines ankiety jest prawdziwym odzwierciedleniem opinii populacji. 

05 Ostrożnie zbieraj i analizuj dane

Aby przeprowadzić analizę potrzebujesz wystarczającej ilości i w dobrej jakości wypełnionych odpowiedzi. Przyjrzyj się odchyleniu standardowemu i innym statystykom w celu zrozumienia różnorodności twoich danych. Wszystko po to, żeby dokonać dokładniejszych obliczeń błędu. 

06 Zastosuj odpowiednie metody obliczania błędu

Zastosowanie prawidłowych metod obliczania błędu oznacza większą pewność zrozumienia faktycznego parametru populacji. Upewnij się więc, że znasz wzór błędu i jego znaczenie. To coś więcej niż tylko matematyka. Musisz zrozumieć znaczenie tych liczb dla twojej ankiety i pytanych przez ciebie osób. 

completing a survey

Źródło

Przykładowa sytuacja

Większość badaczy ankietowych skupia się na tym, jak wielkość próby wpływa na margines błędu i dokładność zebranych danych.

Mając do czynienia z pomiarami statystycznymi, takimi jak średnia lub mediana, badacze często napotykają pojęcie „maksymalnego marginesu” – termin ten oznacza zakres potencjalnego odchylenia od prawdziwej wartości w rozkładzie normalnym. Błąd mówi nam o wiarygodności naszych danych. Jest to również statystyka, która wyraża poziom pewności wyniku ankiety.

Przykładowo, gdy mamy dwóch kandydatów znajdujących się w statystycznym martwym punkcie, najwyższy margines błędu miałby ogromny wpływ na interpretację wyniku ankiety. Zrozumienie tej koncepcji jest kluczowe, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z mniejszą grupą lub określonym podzbiorem całkowitej liczby respondentów.

Wartość z, kluczowy element wzoru na obliczanie marginesu błędu, pomaga badaczom poczuć pewność prezentowanych przez nich wartości.

Przykładowym pytaniem mogłoby być określenie, które cechy produktu preferują docelowi odbiorcy. Znajomość marginesu błędu pomaga w wyciągnięciu solidnych wniosków. 

Kluczowe wnioski

 • Przemyśl wielkość swojej próby – liczba ankietowanych osób naprawdę wpływa na margines błędu i dokładność twoich wyników.
 • Wybierz dobry poziom ufności – znajdź równowagę pomiędzy potrzebą precyzyjnych wyników i byciem praktycznym. Wyższa ufność oznacza większy margines błędu, ale też większe zaufanie do twoich wyników.
 • Uzyskaj właściwy margines błędu – ostrożnie korzystaj z wzoru na margines błędu i rozważ, ile osób ankietujesz, wynik z i odsetek populacji, aby uzyskać dokładne i wiarygodne wyniki.
 • Upewnij się, że twoja próba reprezentuje każdego – celuj w próbę, która odzwierciedla różnorodność całej populacji, aby zredukować marginesy błędu i sprawić, że ankieta będzie ważna.
 • Zmniejsz błąd losowego doboru próby – wykorzystaj losowy dobór próby, aby każdy miał równą szansę na bycie uwzględnionym, zwiększając wiarygodność swoich danych.
 • Dobrze analizuj swoje dane – uważnie analizuj swoje dane, skupiając się na odchyleniu standardowym i innych statystykach, aby zrozumieć różnorodność i poprawić swoje obliczenia błędów.
 • Poprawnie stosuj metody obliczania błędów – zrozum i wykorzystaj dobre metody obliczania błędu, a także interpretuj co te liczby oznaczają dla twojej ankiety i dla pytanych osób, aby dokładnie określić co myśli cała populacja.

Podsumowanie marginesu błędu

Margines błędu to twój „reality check” w badaniach ankietowych. Powie ci, jak bardzo możesz zaufać swoim wynikom.

Zwrócenie uwagi na wielkość próby, wybór odpowiedniego poziomu ufności i użycie odpowiednich metod obliczania błędu są niepodważalne dla wiarygodnych ankiet.

Więc skorzystaj z tych wskazówek, dokładnie je stosuj i spraw, aby twoje ankiety naprawdę przemawiały w imieniu ludzi!  

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku