Go to
Mierniki

Przedstawiamy SurveyLab 30.0.0. Wśród nowych funkcjonalności znajdziesz : nowe mierniki, powiadomienia, raporty cykliczne, zapamiętywanie wyboru taga, opcja "Nie dotyczy", rozbudowane pytanie Dodaj plik i wiele mniejszych zmian i usprawnień.

  • Nowe mierniki
  • Powiadomienia i raporty cykliczne
  • Zapamiętywanie wyboru taga
  • Opcja "Nie dotyczy"
  • Pytanie Dodaj plik
  • Inne poprawki i usprawnienia
     

Mierniki

Odświeżyliśmy funkcjonalność mierników. Lista mierników oraz same mierniki dostały nowy interface. Pytania do miernika można teraz dodawać pojedynczo lub jako paczkę pytań dla wybranej strony lub dla całej ankiety. Wagi pytań mogą być ustawiane jako ułamki.

metric

Mierniki pozwalają na wykonywanie złożonych kalkulacji bezpośrednio w ankiecie. Dzięki temu wyświetlisz sumę punków na zakończenie testu lub policzysz złożony wskaźnik satysfakcji.

* Funkcjonalność dostępna dla kont Advanced, Professional i Enterprise.

Powiadomienia i raporty cykliczne

Zaprojektowaliśmy od nowa system powiadomień i raportów cyklicznych. Dzięki temu łatwo zdefiniujesz zdarzenia (np. negatywny feedback klienta), które będą skutkować wysłaniem automatycznego powiadomienia za pomocą email, SMS lub innego kanału.

Workflow

Powiadomienia mogą być budowane w oparciu o różne zdarzenia (en. triggers) takie jak zebranie nowej odpowiedzi, przekroczenie ustawionego w kolektorze limitu odpowiedzi, zmiana statusu odpowiedzi. Zdarzenie wywołuje akcję, którą może być np. wysłanie maila, SMS, komunikatu Slack lub webhooka.

* Funkcjonalność dostępna dla kont Advanced, Professional i Enterprise.

Zapamiętywanie wyboru taga

Teraz system automatycznie zapamiętuje wybór taga. Dzięki temu będziesz zawsze widział swoją listę ankiet. Jeśli chcesz wrócić do pełnej listy ankiet wystarczy, że wciśniesz przycisk Wszystkie ankiety.

Tagi to funkcjonalność, która pozwala na grupowanie ankiet. Jedna ankieta może być przypisana do kilku tagów np. Marketing, CX, HR, NPS. Nowe tagi mogą tworzyć użytkownicy z rolą Administrator i Manager.

Opcja "Nie dotyczy"

Dodaliśmy opcję "Nie dotyczy" do pytań wyboru. Dzięki tej opcji możesz oznaczyć dowolną opcję podpowiedzi jako Nie dotyczy. Tak oznaczona opcja odpowiedzi zostanie pominięta w wyliczeniu wartości miernika.

Pytanie Dodaj plik

Rozbudowaliśmy pytanie typu "Dodaj plik" o możliwość dodawania plików PDF. Pytanie obsługuje obecnie pliki JPG, PNG, GIF i PDF.

* Funkcjonalność dostępna dla kont Enterprise.

Inne poprawki i usprawnienia

Dodaliśmy obsługę języka Indonezyjskiego. Dodaliśmy wyszukiwarkę respondentów w kolektorze. Poprawiliśmy obsługę plików z nazwami wykorzystującymi narodowe znaki. Poprawiliśmy kilka tłumaczeń. Wprowadziliśmy również kilka mniejszych poprawek i usprawnień.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku