Go to
leading question

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się „czym są pytania sugerujące (leading questions) w ankietach?”. Tego rodzaju pytania mogą w subtelny sposób wpływać na otrzymywane odpowiedzi, naprowadzając opinię w danym kierunku, jeszcze zanim respondent udzieli odpowiedzi.

Czym są pytania sugerujące? 

Są to pytania, formułowane w sposób sugerujący preferowaną odpowiedź. Często nakierowują respondentów na określone odpowiedzi, potencjalnie wpływając na wyniki ankiety.

Kiedy stosować pytania sugerujące?

Ulepszenie ankiety zbierającej opinie klientów 

Pytania sugerujące mogą być strategicznie wykorzystane w ankietach satysfakcji klienta, aby w delikatny sposób zachęcić go do udzielenia opinii na dane tematy. Na przykład, zawarcie gotowego rozwiązania do wideokonferencji w celu ułatwienia ankiet może subtelnie skierować uwagę na ostatnie zmiany wprowadzone w obsłudze klienta, mając na celu zebranie wniosków na ten temat, jednocześnie zapewniając, że opinie są konstruktywne i ukierunkowane. 

Naprowadzanie ankiety ewaluacyjnej na pożądany wynik

W ankietach ewaluacyjnych, takich jak te oceniające nowy produkt lub usługę, pytania sugerujące mogą pomóc we wskazaniu twórcom ankiety obszarów zainteresowań lub tych budzących wątpliwości klientów. Formując pytania w sposób, który zakłada pozytywne doświadczenie, możemy zachęcić respondentów do zastanowienia się nad konkretnymi korzyściami lub usprawnieniami, prowadząc do rozwoju przyszłych wersji produktu. 

Rozpoznawanie konkretnych obszarów w ankietach badających doświadczenie klienta

Chcąc zlokalizować konkretne elementy usługi lub produktu, które zamierzamy ulepszyć, warto wprowadzać pytania sugerujące w ankietach dotyczących doświadczenia klienta. Przykładowo: pytanie, które zakłada wysoki poziom zadowolenia z procesu realizacji zamówienia na stronie internetowej, może sprowokować opinie, które potwierdzą tę hipotezę lub może ujawnić problemy, których się nie spodziewaliśmy. 

Łagodzenie stronniczości i wzmacnianie obiektywności

Choć pytania sugerujące mogą wprowadzać uprzedzenia, mogą być również stosowane rozsądnie, aby przeciwdziałać istniejącym już uprzedzeniom lub równoważyć nadmiernie negatywne czy pozytywne trendy feedbacku. Poprzez starannie opracowane pytania naprowadzające, które zmuszą uczestników do spojrzenia na swoje doświadczenia z innej perspektywy, twórcy mogą uzyskać bardziej zrównoważony obraz opinii i doświadczeń klientów. 

Kiedy NIE stosować pytań sugerujących? 

Czasami lepiej unikać pytań, które coś w dany sposób sugerują. 

Unikanie uprzedzeń przy zbieraniu danych

Używanie pytań naprowadzających, które sugerują daną odpowiedź, może poważnie zagrozić uczciwości odpowiedzi, szczególnie gdy zależy nam na zebraniu bezstronnych opinii. Jeśli przykładowo ankieta ma na celu rzeczywiste zrozumienie satysfakcji klienta, takie uprzedzenia mogą prowadzić do nieścisłych odpowiedzi, które nieprawidłowo przedstawiają opinie klientów. W tych przypadkach istotne są pytania neutralne, które zapewnią, że zebrane dane dokładnie odzwierciedlą prawdziwe opinie i doświadczenia respondentów, bez wpływania na nich sposobem sformułowania pytania. 

Zapewnienie zgodności z prawem i etyką

W sytuacjach wymagających precyzji prawniczej lub rozważań etycznych, na przykład w ankietach przeprowadzanych przez prawników lub instytucje badawcze, bardzo ważne jest unikanie pytań naprowadzających. Pytania, które bezpośrednio coś implikują lub są oparte na pewnych założeniach, mogą doprowadzić do fałszywych informacji lub z góry ustalonych odpowiedzi, co zakrzywi nasze wyniki. Tym z kolei możemy doprowadzić do podejmowania złych decyzji lub wyzwań/problemów prawnych. Ważne, aby formułując pytania, robić to w sposób neutralny, który pozwoli respondentom na swobodne odpowiedzi, bez żadnego wpływu, który mógłby prowadzić do uprzedzeń lub wymuszeń. 

Zbieranie szczerej opinii klientów

Kiedy naszym celem jest zebranie w ankietach szczerych i przydatnych spostrzeżeń, pytania naprowadzające mogą przynieść więcej szkód niż pożytku. Istnieje ryzyko, że zmuszą one respondentów do udzielenia takich opinii, które nas zadowolą, ale będą mijały się z prawdą. Na przykład wymuszające pytanie sugerujące w ankiecie na temat oceny strony internetowej może sprawić, że klienci przemilczą napotkane problemy. W ten sposób otrzymujemy fałszywe opinie, które ograniczają możliwość rozwoju zespołu obsługi klienta lub procesy biznesowe. 

Podejmowanie świadomych decyzji biznesowych

W przypadku decyzji biznesowych, które zależą od dokładnej i reprezentatywnej opinii, poleganie na pytaniach naprowadzających może być ogromnym błędem. Takie pytania mogą wprowadzić stronniczość w ankiecie i zebrane przez nas dane będą przechylone ku pożądanej odpowiedzi. Wtedy nasze decyzje będą podejmowane w oparciu o błędne założenia dotyczące preferencji klientów i potrzeb rynku. Pytania neutralne, którymi zachęcimy do szczerych i różnorodnych opinii, są niezbędne do zebrania wniosków.  Tym sposobem podejmiemy świadome decyzje, które na dłuższą metę przyniosą rzeczywiste korzyści firmie i jej klientom. 

Dobre praktyki w pytaniach naprowadzających z bezpośrednią implikacją

Rozpoznaj wpływ pytań naprowadzających z bezpośrednią implikacją

Bezpośrednie pytania naprowadzające to potężne narzędzie, które, używane w odpowiedzialny sposób, może subtelnie prowadzić respondentów do głębszej refleksji. Na przykład, w ankiecie dotyczącej oceny strony internetowej, pytanie „Jak innowacyjne są, Twoim zdaniem, funkcje naszej strony?” zmusza użytkowników do rozważenia unikalności strony. Takim pytaniem sprawimy, że respondenci skupią się na konkretnych cechach, czyniąc go przydatnym do zbierania ukierunkowanej informacji zwrotnej, bez jawnego sugerowania pożądanych odpowiedzi. 

Doprowadź do równowagi między bezpośrednimi sugestiami i neutralnymi sformułowaniami

Chcąc skutecznie korzystać z bezpośrednich pytań sugestywnych bez wpływania na odpowiedzi, postaraj się zrównoważyć je z neutralnymi pytaniami w ankiecie. Taki sposób pozwala na zgłębienie konkretnych tematów lub przypadków, jednocześnie zapewniając obiektywność informacji zwrotnej. Przykład: po bezpośrednim pytaniu o łatwość korzystania z witryny zadaj pytanie neutralne o swobodną opinię na temat ewentualnych ulepszeń strony. Takie działania zapewnią respondentów, że mają możliwość swobodnego wyrażania swojego zdania. 

Unikaj pytań sugerujących, które sprawiają wrażenie przymusu

Pytania, które mają wydźwięk przymusu i skłaniają uczestników ankiety do określonej odpowiedzi, powinny być używane ostrożnie. Zamiast nich spróbuj stawiać pytania w taki sposób, aby zachęcać do szczerej informacji zwrotnej, nie sugerując, że istnieje prawidłowa odpowiedź. Przykładowo, pytanie „Czy uważasz, że nasza obsługa klienta jest wspaniała?” możesz zastąpić pytaniem „Jak oceniasz naszą obsługę klienta?”. Tym sposobem zachęcisz do szczerych odpowiedzi i zwiększysz wartość zebranych danych. 

Twórz pytania z myślą o przyszłych sugestiach

Podczas tworzenia ankiet warto rozważyć przyszłe implikacje/sugestie zadawanych pytań. Pytania z bezpośrednimi implikacjami powinny być tworzone nie tylko po to, aby uzyskać natychmiastową informację zwrotną, ale również po to, aby wspierać przyszłe ulepszenia i decyzje biznesowe. Pytania badające przyszłe potrzeby lub oczekiwania respondentów mogą dostarczyć wglądu w strategie długoterminowe oraz możliwości innowacji. 

Mądrze korzystaj z przykładów pytań sugerujących

Wykorzystanie przykładowych pytań sugerujących może być pouczające dla skutecznego formułowania własnych pytań. Analizuj te przykłady, aby zrozumieć, jak subtelna zmiana języka może wpłynąć na neutralność pytania. W ten sposób unikniesz przypadkowego przymuszania lub obciążania w pytaniach, wykorzystywanych w twoich ankietach. 

Uwzględnij osobiste opinie poprzez pytania otwarte

Nawet stosując pytania naprowadzające warto dać respondentom przestrzeń do wyrażania swoich osobistych opinii. Zadawanie pytań otwartych obok tych bezpośrednich umożliwia szerszy zakres odpowiedzi, oferując głębszy wgląd w myśli i uczucia uczestników, wykraczających poza zakres strukturalnych odpowiedzi. 

Zapewnij przyjazny dla użytkownika design ankiety

Przyjazny dla użytkownika design zwiększy chęć respondentów do szczerego zaangażowania się w bezpośrednio implikujące pytania naprowadzające. Upewnij się, że układ ankiety jest intuicyjny, a pytania są przedstawione w logicznej kolejności, w naturalny sposób przechodząc od ogółu do szczegółu. Dodatkowo, załączenie kodów QR dla łatwego dostępu do ankiety na urządzeniach mobilnych może znacząco ułatwić proces udzielania odpowiedzi, tym samym zmniejszając frustrację i potencjalne uprzedzenia. 

Rozważ z góry przyjęte założenia 

Jako twórca ankiety musisz zastanowić się nad swoimi wstępnymi założeniami, w momencie tworzenia bezpośrednio implikujących pytań naprowadzających. Miej świadomość ewentualnych uprzedzeń, wtedy będziesz w stanie stworzyć pytania, które faktycznie będą miały na celu odkrywanie nowych faktów, a nie utwierdzenie się w istniejących już przekonaniach. Ta samoświadomość jest kluczowa w tworzeniu ankiet, które dostarczą praktycznych i wiarygodnych informacji. 

Podkreślaj to co jasne i unikaj nacechowanego emocjonalnie języka

Aby upewnić się, że pytania prowadzące do bezpośrednich implikacji są skuteczne i nie wprowadzają w błąd, należy kłaść nacisk na jasność i unikać używania języka nacechowanego emocjonalnie. Pytania powinny być proste, unikaj złożonych lub powiązanych ze sobą stwierdzeń, które mogłyby zmylić respondentów lub skłonić ich do udzielenia konkretnej odpowiedzi. Taka jasność pomaga zachować wiarygodność ankiety i poprawność zebranych odpowiedzi. 

Przykłady pytań naprowadzających i pytań bezpośrednio implikujących

Poniżej znajdziesz przykładowe pytania naprowadzające, które możesz wykorzystać. Kilka blisko powiązanych stwierdzeń jako przykłady pytań naprowadzających może pomóc ci w tworzeniu strategii. Zapoznaj się z kilkoma naszymi sugestiami. 

„Czy nie sądzisz, że nasz nowy produkt znacznie poprawia wydajność?”

Takie pytanie sugeruje pozytywną zgodę ze stwierdzeniem o produkcie, nakierowując respondentów na konkretną odpowiedź. Jest to pytanie naprowadzające z bezpośrednią implikacją, ponieważ sugeruje, że wydajność produktu jest oczywista, co potencjalnie nakierowuje opinie na oczekiwany wynik. Tworząc ankiety powinniśmy dążyć do neutralności, aby zebrać szczere opinie, a nie potwierdzać swoje przekonania. 

„Czy jesteś zadowolony z dzisiejszej wyjątkowej obsługi?”

Używając słowa „wyjątkowa”, pytanie skłania respondentów do udzielenia odpowiedzi w określony przez nas sposób, sugerując, że obsługa powinna być przez nich postrzegana jako wyjątkowa. To doskonały przykład na to, że pytania naprowadzające mogą wprowadzać stronniczość i wpływać na respondentów, aby ocenili swoje doświadczenie bardziej pozytywnie, niż zrobiliby to w innych okolicznościach. Neutralne sformułowania mogłyby dokładniej zmierzyć realną satysfakcję klientów. 

„Jak oceniasz nasze szybkie i niezawodne wsparcie klienta?” 

Tym bezpośrednim pytaniem sugerujemy, że obsługa klienta jest zarówno szybka, jak i niezawodna, co może zmusić odpowiadającego do zgodzenia się z tym opisem. W ten sposób ograniczamy pole do popisu dla osobistych opinii, a dodatkowo może on skutkować niedokładnymi odpowiedziami, które jedynie odzwierciedlą sugestie wynikające z ankiety, a nie prawdziwe doświadczenia klientów. 

„Czy nie lepiej skorzystać z naszego oprogramowania niż męczyć się z ręcznymi procesami?” 

Takie pytanie naprowadzające kontrastuje łatwość korzystania z oprogramowania z trudnością procesów ręcznych, skłaniając respondentów do przyznania, że oprogramowanie jest lepszą opcją, nie uwzględniając jego rzeczywistej wydajności. Jest to rodzaj pytania, którym przymuszamy do pewnej opinii, nawet jeśli jest ona fałszywa. Jeśli tworząc ankiety szukasz praktycznych informacji, które mają ci pomóc w podejmowaniu decyzji biznesowych, postaraj się unikać tego typu pytań. 

„Czy uważasz, że nasz zespół źle zareagował na Twoje zgłoszenie?” 

Mimo, że to pytanie pozornie zachęca do krytyki, jego sformułowanie „źle zareagował” skupia uwagę odpowiadających na negatywnych aspektach, potencjalnie pomijając wszelkie pozytywne. Jest to przykład podchwytliwego pytania, które nakierowuje respondentów na myślenie w określony sposób, podkreślając znaczenie stosowania pytań neutralnych dla zrównoważonej oceny. 

„Jak bardzo jesteś zadowolony z łatwej nawigacji po naszej stronie internetowej?”

To bezpośrednio sugerujące pytanie zakłada, że nawigacja po stronie jest łatwa, chociaż nie każdy użytkownik może się z tym zgodzić. Tym subtelnym sposobem skłaniamy odpowiadających do przeoczenia wszelkich problemów związanych z nawigacją, demonstrując, jak oparte na założeniach pytania mogą zakłamywać odpowiedzi w ankietach i utrudniać zbieranie prawdziwych informacji zwrotnych. 

„Czy poleciłbyś innym nasze efektywne i niedrogie usługi?”

Umieszczenie w pytaniu takich cech, jak „efektywne i niedrogie” skłania respondentów do zostawienia pozytywnej opinii, zanim zdążą się zastanowić nad odpowiedzią. Tego typu pytania mogą generować stronnicze odpowiedzi, które bardziej zgadzają się z pytaniami, niż wyrażają szczerą opinię. 

„Czy doceniasz szybkie rozwiązanie problemu, w przeciwieństwie do innych usług?” 

Porównując czas rozwiązania do „innych usług” domyślnie stawiamy firmę w pozytywnym świetle, prowadząc klientów do postrzegania usługi bardziej przychylnie z powodu bezpośrednich implikacji. Takie porównawcze pytania naprowadzające subtelnie wpływają na postrzeganie firmy, podkreślając potrzebę unikania pytań podchwytliwych lub pytań zawierających przymus, w celu bezstronnego zbierania opinii. 

Podsumowanie

Tworzenie pytań ankietowych, które nie sugerują respondentowi oczekiwanej odpowiedzi, jest kluczowe do zbierania obiektywnych, przydatnych wniosków. Pytania, które zawierają w sobie sugerowaną odpowiedź mogą w pewnym stopniu zakłamywać dane, ograniczając ich autentyczność. Ważne jest, aby pytania ankietowe pozwalały respondentom na swobodne udzielanie odpowiedzi, zapewniając, że odzwierciedlają one ich szczere opinie, a nie to, co ankieter chciałby usłyszeć. Osiągając tą równowagę mamy gwarancję, że wyciągane przez nas wnioski są dokładne i naprawdę korzystne dla podejmowania świadomych decyzji.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku