Pytania rankingowe

Pytanie rankingowe

Aktualizacja: 22 OCT 2023

Miło nam poinformować o kolejnych nowościach w SurveyLab (10.1.6). Tym razem udostępniamy nowy rodzaj pytania (ranking) oraz poprawiamy logikę pytań wielokrotnego wyboru i wizualizację ankiet.

  • pytanie rankingowe
  • logika pytań wielokrotnego wyboru
  • usprawnienia wizualizacji ankiety


Pytanie rankingowe

Pytanie rankingowe umożliwia ustawienie wariantów odpowiedzi w kolejności według preferencji respondenta. Pytanie działa na zasadzie drag & drop (przeciągnij i upuść). Dodatkowo, aby ułatwić korzystanie z pytania na urządzeniach mobilnych umożliwia ono respondentowi wybór kolejności odpowiedzi korzystając z rozwijanych list wyboru.

Logika pytań wielokrotnego wyboru

Dodaliśmy możliwość ustawienia przekierowania typu "zakończ ankietę" dla pytań wielokrotnego wyboru.

Usprawnienia wizualizacji ankiety

Dodaliśmy możliwość zmiany koloru czcionki nagłówka ankiety oraz możliwość ustawiania dowolnego formatu czcionki na przyciskach (małe lub duże litery). Poprawiliśmy również kilka elementów wizualizacji, tak aby nasze ankiety i testy online były jeszcze ładniejsze.

autor: Jakub Wierusz

Wypróbuj surveylab.com za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku