Go to
Pytanie typu Heat mapa

Wprowadzamy kolejne zmiany i nowe funkcjonalności w ankietach online SurveyLab.com (10.2.3). Tym razem wśród zmian nowy rodzaj pytania typu „heat mapa” oraz usprawniona logika pytań wielokrotnego wyboru.

  • Heat mapa (beta)
  • Lepsza logika pytań wielokrotnego wyboru
  • Inne drobne usprawnienia

Heat mapa (beta)

Heat mapa to rodzaj zaawansowanego pytania, w którym respondent udziela odpowiedzi poprzez zaznaczenie myszką dowolnego fragmentu obrazka. Może to być zdjęcie, grafika lub dowolny plik w formacie .png, .jpg lub .gif. Aby zaznaczyć wybrany element obrazka wystarczy na niego kliknąć. W zależności od ustawień pytania respondent może zaznaczyć nawet 10 różnych punktów. Raport z badania prezentowany jest w postaci mapy ciepła (en. heat map), dodatkowo zapisujemy współrzędne każdego kliknięcia.

Lepsza logika pytań wielokrotnego wyboru

Poprawiliśmy działanie logiki pytań wielokrotnego wyboru. Teraz możesz stosować złożone warunki wykorzystujące operatory logiczne I oraz LUB. Dzięki temu określona strona będzie mogła zostać wyświetlona dopiero, jeśli respondent zaznaczy odpowiednią kombinację odpowiedzi.

Inne drobne usprawnienia

Poprawiliśmy obsługę języków pisanych od prawej od lewej strony takich jak Arabski, Hebrajski, Urdu i Perski (Farsi) oraz wprowadziliśmy szereg mniejszych poprawek i usprawnień.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku