Go to
Pytanie typu hot spot i bloki stron

Z przyjemnością przedstawiamy nową wersję ankiet online SurveyLab (12.1.1). W śród wielu zmian znajdziecie nowy rodzaj pytania typu hot spot, obsługę bloków stron, nowe opcje filtrowania wyników (opcja szczególnie przydatna przy projektach realizowanych na panelach badawczych) oraz usprawnioną obsługę wielu języków.

  • pytanie typu hot spot
  • bloki stron
  • nowe opcje filtrowania
  • poprawiona obsługa wielu języków
  • inne zmiany i usprawnienia

 

Pytanie typu hot spot

Stworzyliśmy nowy rodzaj pytania typu hot spot. Pytanie umożliwia załadowanie do ankiety obrazka / grafiki (.jpg, .png, .gif), a następnie zdefiniowanie obszarów obrazka (tzw. hot spots), które posłużą do udzielenia odpowiedzi. Odpowiedź jest udzielana poprzez kliknięcie na zdefiniowany wcześniej obszar (hot spot).

* Opcja dostępna dla kont Professional i Enterprise.

Bloki stron

Teraz możesz dodatkowo ankietę podzielić na bloki. Blok może składać się z dowolnej ilości stron, a każda strona z dowolnej ilości pytań. Dodatkowo możesz ustawić rotację bloków oraz zaznaczyć bloki, które nie będą rotowane.

* Opcja dostępna dla kont Enterprise.

Nowe opcje filtrowania

Dodaliśmy opcję filtrowania po czasie wypełniania ankiety. Dzięki temu będziesz mógł łatwo wyeliminować z badania odpowiedzi, które nie spełniają kryteriów jakościowych związanych ze średnim czasem potrzebnym na wypełnienie ankiety. Opcja jest szczególnie przydatna przy badaniach prowadzonych na panelach badawczych takich jak mypanellab.com, Cint czy ResearchNow.

Poprawiona obsługa wielu języków

Poprawiliśmy obsługę ankiet wielojęzycznych. Teraz system automatycznie będzie pilnował ustawień ankiety tak, aby były one zawsze takie same dla każdego języka, w którym prowadzisz badanie.

Inne zmiany i usprawnienia

Usunęliśmy pytanie macierzowe pojedynczego lub wielokrotnego wyboru, które dublowało się z innymi pytaniami macierzowymi. Poprawiliśmy wygląd stron "ankieta zamknięta" oraz "ankieta zakończona". Usprawniliśmy również działanie aplikacji pod kontem szybkości wyświetlania bardzo dużych baz kontaktów.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku