Go to
Popraw response rate dzięki zarządzaniu polityką kontaktów

Dowiedz się jak mechanizm zarządzania polityką kontaktów może pomóc Ci w codziennych zadaniach. Zaprojektowaliśmy od nowa moduł kontaktów, wprowadziliśmy mechanizm zarządzania polityką kontaktów oraz badania cykliczne.

  • Nowe kontakty
  • Zarządzanie polityką kontaktów
  • Badania cykliczne
  • Łatwiejsze przenoszenie ankiet na inne konto
  • Nowe szablony ankiet
  • Inne poprawki i usprawnienia

Nowe kontakty

Przebudowaliśmy moduł kontaktów, tak aby jeszcze lepiej wspierał Cię w codziennych zadaniach.

Kontakty to Twoja książka adresowa, tylko mądrzejsza. Możesz tam przechowywać emaile, numery telefonów oraz inne informacje dotyczące Twoich respondentów. Możesz tworzyć grupy i dodawać do nich kontakty. Dzięki kontaktom łatwo zaplanujesz wysyłkę ankiety do dowolnej grupy respondentów oraz sprawdzisz status kontaktów. Tu znajdziesz informację o wszystkich osobach, które zrezygnowały z otrzymywania wiadomości email (opt-out) lub czasowo zostały wyłączone z mailngów.

Zarządzanie polityką kontaktów

Dodaliśmy możliwość zarządzania polityką kontaktów z uczestnikami badań. Teraz możesz ustawiać okresy „kwarantanny” dla Twojego konta oraz zdefiniować ilości maili, które system będzie mógł wysłać do respondenta w wybranym okresie. Dzięki temu osoby, które otrzymały już od Ciebie emaila (w ciągu ostatnich X dni) nie otrzymają ponownego zaproszenia do ankiety nawet jeśli dodasz taki kontakt w innym projekcie. Domyślna wartość dla okresu kwarantanny to 7 dni.

UWAGI. Polityka zarządzania kontaktami określa jak często Twoja organizacja może kontaktować się z respondentami lub klientami. Dzięki temu możesz stworzyć reguły dla wszystkich użytkowników Twojego konta i postawić system na straży tych reguł. Wprowadzony mechanizm poprawia docieralność emaili oraz pomaga dbać o to, aby wysyłane zaproszenia nie były traktowane jako SPAM.

* Funkcjonalność dostępna dla kont Enterprise.

Badania cykliczne

Dodaliśmy funkcję umożliwiającą realizację badań cyklicznych. Dzięki temu będziesz mógł automatycznie powtarzać wysyłkę do tej samej grupy respondentów co miesiąc, kwartał lub rok.

* Funkcjonalność dostępna dla kont Enterprise.

Łatwiejsze przenoszenie ankiet na inne konto

Przenoszenie ankiet na inne konto jest teraz znacznie prostsze. Funkcja jest dostępna bezpośrednio z poziomu listy ankiet.

UWAGI. Funkcjonalność pozwala na przeniesienie samej ankieta. Zebrane odpowiedzi nie są przenoszone.

Nowe szablony ankiet

Dodaliśmy nowe szablony ankiet w tym Gallup G12, Big Five, Formularz Covid-19.

Inne poprawki i usprawnienia

Wprowadziliśmy wiele małych zmian i usprawnień. Usprawniliśmy działanie przekierowań w logice ankiet oraz integrację z Synerise. Poprawiliśmy wyświetlanie mierników oraz export plików z kontaktami.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku