Go to
Twoje dane są bezpieczne

W przypadku wszelkiego rodzaju projektów badawczych bezpieczeństwo danych ma kluczowe znaczenie. Klienci muszą mieć pewność, że informacje o ich respondentach, a także realizowanych przez nich ankietach nie dostaną się w niepowołane ręce. Dlatego polityka SurveyLab w tym zakresie jest bardzo rygorystyczna i oferujemy szereg rozwiązań, które gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa danych. 

Szyfrowanie SSL / HTTPS

Połączenie z serwerem SurveyLab jest szyfrowane 256-bitowym protokołem SSL/HTTPS. Niezależnie od przeglądarki z jakiej korzystasz, masz pewność, że przesyłane dane są odpowiednio zabezpieczone.

Silne hasło

Wszystkie hasła w systemie SurveyLab muszą spełniać wysokie wymogi bezpieczeństwa. System informuje użytkownika o jakości utworzonego hasła oraz pilnuje, aby wybrane hasło składało się z min. 8 znaków, zawierające małe i duże litery, cyfry oraz znaki specjalne. Przyjęte przez nas rozwiązanie jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Szyfrowanie linków ankiet

Linki do utworzonych ankiet online są szyfrowane za pomocą tzw. hasha. Oznacza to, że osoby postronne nie mają możliwości odgadnięcia bądź samodzielnego wygenerowania adresu url ankiety. Kwestionariusz będzie dostępny jedynie dla osób, które otrzymały link ankiety. 

Ankiety zabezpieczone hasłem lub tokenem

Istnieje także możliwość dodatkowego zabezpieczenia dostępu do ankiety za pomocą hasła lub tokena. Wówczas, aby odpowiedzieć na ankietę, oprócz właściwego szyfrowanego linka niezbędne będzie także wpisanie hasła dostępu lub tokena.

Filtrowanie IP

Oprócz zabezpieczenia hasłem, można udostępnić ankietę jedynie respondentom korzystającym z określonej puli adresów IP. To wygodne rozwiązanie, gdy chcemy ograniczyć miejsce, w którym osoby ankietowane mogą udzielać odpowiedzi, np. jedynie w miejscu pracy ze służbowego komputera. Jest to dodatkowa metoda zabezpieczająca przed ujawnieniem kwestionariusza osobom postronnym lub przypadkowym.

Dziennik zdarzeń

Niezależnie od ilości osób, które korzystają z danego konta Surveylab, wszystkie operacje wykonywane na koncie zapisywane są w Dzienniku Zdarzeń. Klienci korzystający z  pracy grupowej (konta multi-user) mogą dodatkowo podejrzeć zdarzenia dotyczące subkont przypisanych do konta głównego. Daje to pełną kontrolę nad narzędziem i procesem tworzenia badania.

Bezpieczeństwo prawne

Działamy zgodnie z zaleceniami GIODO, ustawą o ochronie danych osobowych (art. 23, ust.1, pkt.1,3,5) oraz Dyrektywą Unii Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych (95/46/WE). Spełniamy również wymagania Amerykańskiej ustawy CAN-SPAM Act z 2003 roku.

Umowy SLA

To dodatkowa gwarancja, który pozwala naszym Klientom poczuć się komfortowo i bezpiecznie. Na życzenie zawieramy umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (Service Level Agreement), które zapewniają wysoką i gwarantowaną dostępność narzędzia i bezpieczeństwo danych przez cały czas współpracy z SurveyLab.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku