Go to
Dostęp do wyników niezakończonych ankiet

Kolejna porcja zmian (oznaczona numerem 8.8) czeka na was w SurveyLab. Tym razem skupiliśmy się na rozbudowie raportów ankiet online oraz przyspieszeniu działania modułu kontaktów.

Co się zmieniło w nowej wersji :

  • dostęp do wyników niezakończonych ankiet
  • poprawiony mechanizm rozpoznawania urządzeń mobilnych
  • przyspieszone działanie mechanizmu ładowania kontaktów
  • możliwość ukrycia strony „ankieta została zapisana”
  • inne zmiany i usprawnienia

Dostęp do wyników niezakończonych ankiet

Wielu z was prowadząc badania online spotkało się z sytuacją, w której część ankiet została porzucona przez respondenta przed ich zakończeniem. W większości przypadków takie zachowanie ma miejsce na samym początku ankiety, jednak zdarzają się sytuacje w których respondent porzuca badanie w środkowej lub końcowej części ankiety. Wprowadzona funkcjonalność daje dostęp do takich niezakończonych ankiet, czyli tzw. odpowiedzi cząstkowych.

star Funkcjonalność dostępna dla kont Enterprise.

Poprawiony mechanizm rozpoznawania urządzeń mobilnych

Teraz w raportach ankiet będzie dodatkowo widoczna informacja z jakiego urządzenia (pc / laptop, tablet, smartphone) korzystał respondent. Dzięki temu będziesz mógł lepiej zarządzać swoimi ankietami online oraz optymalizować treści pod najbardziej popularne grupy urządzeń.

Przyspieszenie działania mechanizmu ładowania kontaktów

Zoptymalizowaliśmy i skróciliśmy czas potrzebny na załadowanie listy kontaktów (moduł kontakty) do MySurveyLab.

Możliwość ukrycia strony „ankieta została zapisana”

Dodaliśmy możliwość ukrycia strony „ankieta została zapisana”. Wystarczy w ustawieniach kolektora wybrać odpowiednią opcję aby strona nie była wyświetlana po zakończeniu badania.

Inne zmiany i usprawnienia

Poprawiliśmy i zaktualizowaliśmy mechanizmy eksportu wyników ankiet do formatów SPSS (.sav i .por). Dodaliśmy również informację o języku ankiety w raporcie badania. SPSS (IBM SPSS Statistics) to popularne oprogramowanie statystyczne rozwijane przez firmę IBM.

Wypróbuj SurveyLab za darmo
Najlepsze narzędzie do ankiet na rynku