Go to

Dodaj logo

Możesz sprawić, że Twoja ankieta online będzie wyglądała profesjonalnie dodając logo. Domyślnie logo jest wyświetlone w lewym górnym rogu ankiety.

Aby dodać logo do ankiety :

 1. Wciśnij przycisk Motyw znajdujący się w lewym menu.
  Motywy ankiet
 2. Utwórz nowy motyw ankiety lub wciśnij przycisk [M] / [E] Edytuj, aby edytować istniejący motyw.
 3. Wciśnij przycisk Logo, a następnie [P] Dodaj logo.
  Logo
 4. Wybierz logo z dysku online lub załaduj plik z logo z komputera.

UWAGI. Twoje logo powinno być zapisane w formacie .gif, .jpg, lub .png, czyli jednym z formatów rozpoznawanym przez przeglądarki internetowe. Zaleca się, aby logo miało rozmiar 100 x 100 px oraz było mniejsze niż 50 kB. Jeśli Twoje logo jest większe użyj Photoshop, Gimp, Paint lub innego programu, aby je zmniejszyć.

Dodatkowo można zamienić położenie logo na kwestionariuszu. Dostępne opcje to :

 • z lewej strony
 • z prawej strony
 • nad tekstem

* Funkcjonalność dostępna dla kont Advanced, Professional i Enterprise.