Go to

Jak mogę sprawdzić ID ankiety?

Każda ankieta w SurveyLab posiada unikalne ID (surveyId). Można je sprawdzić na kilka sposobów.

Aby to zrobić :

  1. Wciśnij przycisk [E] PROJEKTUJ.
    Projektuj ankietę
  2. W pasku adresu przeglądarki (URL) sprawdź numer ankiety (surveyId).

UWAGI. Numer jest widoczny również w pasku adresu przeglądarki w widoku kolektora oraz raportu.