Go to

Co oznaczają nazwy plików z wynikami ankiet

SurveyLab obsługuje szereg formatów plików (.csv, .xlsx, .sav, .por, .pptx). Dodatkowo każdy rodzaj eksportu dostarczany jest w kilku opcjach ułatwiających import pliku do dowolnego narzędzia.

Wyjaśnienie opisu rodzaju pliku

TypOpis
compactPlik kompaktowy, w którym poszczególne warianty odpowiedzi dla pytań pojedynczego wyboru prezentowane są w jednej kolumnie.
expandedPlik, w którym każdy wariant odpowiedzi dla pytań pojedynczego wyboru prezentowany jest w osobnej kolumnie.

Eksportowane pliki to pliki płaskie (flat files) pozbawione są znaków ENTER.

Wyjaśnienie formatów pliku

RozszerzenieOpis
.csvPlik tekstowy (comma separated values) rozdzielany przecinkami.
.xlsxPlik programu MS Excel.
.savPlik programu SPSS.
.porPlik programu SPSS.
.pptxPlik programu PowerPoint.

* Funkcjonalność eksportu wyników dostępna jest dla pakietów Starter, Advanced, Professional i Enterprise. Dostępne rodzaje eksportu różnią się w zależności od pakietu.