Go to

Co oznaczają nazwy plików z wynikami ankiet

SurveyLab obsługuje szereg formatów plików (.csv, .xlsx, .sav, .por, .pptx). Dodatkowo każdy rodzaj eksportu dostarczany jest w kilku opcjach ułatwiających import pliku do dowolnego narzędzia.

Wyjaśnienie opisu rodzaju pliku

Typ Opis
compact Plik kompaktowy, w którym poszczególne warianty odpowiedzi dla pytań pojedynczego wyboru prezentowane są w jednej kolumnie.
expanded Plik, w którym każdy wariant odpowiedzi dla pytań pojedynczego wyboru prezentowany jest w osobnej kolumnie.

Eksportowane pliki to pliki płaskie (flat files) pozbawione są znaków ENTER.

Wyjaśnienie formatów pliku

Rozszerzenie Opis
.csv Plik tekstowy (comma separated values) rozdzielany przecinkami.
.xlsx Plik programu MS Excel.
.sav Plik programu SPSS.
.por Plik programu SPSS.
.pptx Plik programu PowerPoint.

* Funkcjonalność eksportu wyników dostępna jest dla pakietów Starter, Advanced, Professional i Enterprise. Dostępne rodzaje eksportu różnią się w zależności od pakietu.