Go to

Eksport wyników

Funkcja eksportu wyników umożliwia samodzielne pobranie wyników ankiety w wybranym formacie. System udostępnia dane w postaci zagregowanej oraz dane surowe (każda odpowiedź zapisana w osobnej linii).

Aby eksportować wyniki ankiety :

  1. Przejdź do  Raportu ankiety.
    raport
  2. Wciśnij przycisk [D] Eksportuj.Eksport
  3. Wybierz format i rodzaj pliku.
  4. Przejdź do USTAWIEŃ i wybierz, które kolumny zostaną dodane do pliku oraz format kodowania danych.
    Export

Dane można pobrać następujących formatach :

Format Min. abonament Opis
.csv Starter Plik CSV (Comma Separated Values). Plik tekstowy, w którym wartości rozdzielane są przecinkiem lub średnikiem.
.xlsx Advanced Plik MS Excel. Format Excel 2007 lub nowszy.
.por Advanced Plik SPSS.
.sav Advanced Plik SPSS.
.pptx Professional Plik MS PowerPoint. 
.pdf Professional PDF.

Kody
 

Kod Opis
-77 Kod dla pytań, które respondent zobaczył ale ominął.
-78 Kod dla pytań, których respondent nie zobaczył i ominął.
0 Kod dla pustych wartości w pytaniach wielokrotnego wyboru.

 

UWAGI. Pliki eksportu z wynikami ankiet są aktualizowane w czasie rzeczywistym dla ankiet do 10.000 opowiedzi lub w czasie zbliżonym do rzeczywistego dla większych ankiet.

   
 

UWAGI. Eksportowane z SurveyLab pliki to tzw. pliki płaskie (flat). Takie pliki nie zawierają znaków ENTER w zestawie danych, dzięki czemu są poprawnie czytane i importowane przez MS Excel oraz inne arkusze kalkulacyjne.

W zależności od wybranej opcji formatu daty w Ustawieniach Konta, data w plikach eksportu będzie miała jeden z trzech wybranych formatów DD-MM-YYYY, MM-DD-YYYY, YYYY-MM-DD, gdzie DD oznacza dzień, MM – miesiąc, a YYYY – rok.

Wyniki cząstkowe

Jeśli masz aktywną funkcjonalność wyników cząstkowych, to folder danych surowych będzie zawierał cztery pliki zamiast dwóch. Dwa dodatkowe pliki będą zawierały wyniki cząstkowe.

Typ Opis
report Wyniki ankiety.
report compact Wyniki ankiety. Pytanie pojedynczego wyboru prezentowane jako jedna kolumna.
report partial Wyniki cząstkowe ankiety.
report partial compact Wyniki cząstkowe ankiety. Pytanie pojedynczego wyboru prezentowane jako jedna kolumna.

UWAGI. Starsze wersje MS Excel mogą mieć problemy z importem długich ankiet (duża ilość pytań). Excel 97, 2000, 2003 (rozszerzenie pliku .xls), ma ograniczenie 65.536 wierszy, 256 kolumn. Excel 2007, 2010 lub nowszy (rozszerzenie pliku .xlsx), ma ograniczenie 1.048.576 wierszy, 16.384 kolumn.

* Funkcjonalność jest dostępna dla kont Starter, Advanced, Professional i Enterprise.