Go to

Analiza danych

SurveyLab udostępnia szereg narzędzi analitycznych pozwalających na wykonanie zaawansowanej analizy wyników badania ankietowego bezpośrednio w systemie.

GRAFICZNE RAPORTY

Aby otworzyć raport i rozpocząć analizę danych :

 1. Wybierz ankietę, dla której chcesz obejrzeć raport.
 2. Wciśnij przycisk [R] RAPORT.Raport
 3. System wyświetli raport sumaryczny pokazujący zagregowane odpowiedzi dla całej ankiety. 
 4. Jeśli chcesz obejrzeć indywidualne odpowiedzi udzielone przez respondentów przejdź do zakładki [L] LISTA ODPOWIEDZI.

 

FILTRY

SurveyLab umożliwia filtrowanie wyników ankiet. Dzięki filtrom będziesz mógł analizować odpowiedzi dla określonej grupy respondentów (np. odpowiedzi udzielone przez kobiety, w grupie wiekowej 20 – 29 lat).

Aby dodać filtr do raportu :

 1. Wciśnij przycisk [ ] Filtry.
 2. Ustaw parametry filtra.
 3. Wciśnij przycisk ZAPISZ, aby zapisać zmiany.

 

EKSPORT WYNIKÓW

Umożliwia eksport wyników do pliku .csv, .xlsx, .por, .sav, .pptx. Dzięki tej funkcji będziesz mógł w łatwy sposób pobrać wyniki badania, a następnie wczytać je do Ms Excel, SPSS lub dowolnego innego narzędzia w celu dalszej analizy.

Aby eksportować wyniki :

 1. Wciśnij przycisk [ ] Eksport.
  Pasek narzędzi
 2. Wybierz format eksportu.

 

UWAGI. Aby odczytać plik eksportu możesz potrzebować WinZip, 7-Zip lub inny program, który potrafi czytać skompresowane pliki w formacie zip. Aby pobrać WinZip, 7-Zip przejdź na stronę winzip.com lub 7-zip.org.