Go to

Gdzie mogę znaleźć informację o średnim czasie wywiadu?

Informacje dotyczące średniego czasu wywiadu znajdują się w raportach indywidualnych oraz w eksportowanych wynikach ankiety / testu.

RAPORTY INDYWIDUALNE

Dla każdego badania system automatycznie rejestruje czas, który każdy respondent spędził na poszczególnych stronach ankiety. Informacja o czasie spędzonym na stronie prezentowana jest w statystykach odpowiedzi (lewy panel).
Statystyki raportu

EKSPORT WYNIKÓW

Eksportowane raporty prezentują datę i czas rozpoczęcia oraz zakończenia każdej ankiety. Czas wyliczany jest z dokładnością co do sekundy.

* Funkcjonalność dostępna jest dla pakietów Starter, Advanced, Professional i Enterprise.

Powiązane strony