Go to

Utwórz nową ankietę

Nową ankietę możesz utworzyć na dwa sposoby, korzystając z opcji + DODAJ ANKIETĘ lub kopiując istniejący kwestionariusz.

Aby stworzyć nową ankietę :

  1. Przejdź do listy ankiet.
  2. Wciśnij przycisk + DODAJ ANKIETĘ.
    Dodaj ankietę
  3. Wciśnij przycisk + UTWÓRZ NOWĄ ANKIETĘ lub skorzystaj z gotowych do użycia szablonów.

Aby stworzyć kopię istniejącej ankiety :

  1. Przejdź do listy ankiet.
  2. Wybierz ankietę, którą chcesz skopiować i kliknij na ikonkę [S] / C KOPIUJ.
    List

Możesz również skopiować ankietę z innego konta, aby dowiedzieć się jako to zrobić przejdź do artykułu Kopiuj ankietę.

UWAGI. Tworząc kopię istniejącej ankiety kopiowane są jedynie pytania. Kolektory oraz zebrane odpowiedzi nie są kopiowane.