Go to

Lista ankiet

Lista ankiet jest pierwszą stroną, którą zobaczysz po zalogowaniu się do serwisu. Tu znajdziesz wszystkie stworzone przez siebie ankiety i testy oraz jeśli korzystasz z konta z obsługą wielu użytkowników również te stworzone i udostępnione dla Ciebie przez innych użytkowników. Możesz je dowolnie sortować (wg daty, nazwy, liczby odpowiedzi) lub dodawać do grup. Z tego miejsca masz również łatwy dostęp do projektowania ankiet oraz uruchamiania kolektorów.
Wybrany element

Projektuj :

 1. Wybierz ankietę i wciśnij przycisk D PROJEKTUJ, aby rozpocząć edycję ankiety.
 2. Opis edycji ankiet znajdziesz w części Projektowanie ankiety.

Zbieraj odpowiedzi :

 1. Wciśnij przycisk kolektory ZBIERZ ODPOWIEDZI, aby dodać kolektor i rozpocząć zbieranie wyników.
 2. Opis działania kolektorów znajdziesz w części Zbieranie danych (kolektory).
   

UWAGI. Z lewej strony listy znajdziesz wąski pasek informujący o statusie ankiety. Kolor zielony oznacza, że ankieta jest aktywna i są zbierane dla niej odpowiedzi. Aby edytować lub usunąć taką ankietę wyłącz wcześniej wszystkie aktywne kolektory.

 

Raporty i analiza danych :

 1. Wciśnij przycisk R RAPORT, aby uruchomić raport ankiety i analizować wyniki.
 2. Opis działania raportów znajdziesz w części Raporty i analiza danych.

Kopiuj ankietę :

 1. Wciśnij przycisk C KOPIUJ, aby utworzyć kopie ankiety.

Usuń ankietę :

 1. Wciśnij przycisk D USUŃ. Jeśli dla danej ankiety są zbierane dane, zamknij wcześniej wszystkie aktywne kolektory.
 2. Kliknij OK, aby potwierdzić czynność.
   

UWAGI. Operacji usunięcia ankiety nie można odwrócić. Usunięcie ankiety skutkuje również usunięciem powiązanego z nią raportu i wszystkich zebranych dla ankiety odpowiedzi.