Go to

Czym jest kolektor?

Aby wysłać ankietę do swoich respondentów potrzebujesz stworzyć kolektor. Kolektor zawiera link (ULR) do ankiety. Typ oraz parametry kolektora określają w jaki sposób będą zbierane odpowiedzi dla ankiety lub testu.

Dla jednej ankiety możesz stworzyć wiele kolektorów. Dane z kolektorów automatycznie agregują się do ankiety. Dzięki temu możesz analizować wyniki dla całego badania (ankieta) lub dla wybranych kolektorów. To duże ułatwienie w przypadku realizacji złożonych projektów badawczych.

Możliwe kanały dystrybucji ankiet

 1. www
 2. widget
 3. popup
 4. kod QR
 5. Facebook, Twitter, Linkedin, …
 1. email
 2. email z opcją śledzenia statusu odpowiedzi
 3. ankieta w emailu
 4. ankieta SMS

Aby dowiedzieć się jak stworzyć kolektor odwiedź stronę Konfiguracja kolektora

UWAGI. Dla jednej ankiety możesz stworzyć wiele kolektorów. Dzięki temu łatwo możesz powtórzyć ankietę dla nowego okresu, nowej grupy respondentów lub nowego kanału dystrybucji.

Przykłady zastosowania kolektorów

Cykliczne ankiety

Aby zbierać wyniki ankiety miesięcznie, kwartalnie lub półrocznie wystarczy, że stworzysz ankietę, a następnie w określonych odstępach czasu stworzysz dodatkowy kolektor ankiety.

PRZYKŁAD. Miesięczne ankiety będą posiadały osobny kolektor dla każdego miesiąca :

 • Styczeń
 • Luty
 • Marzec

Każdy kolektor posiada własny link (URL). W każdym nowym okresie należy wysłać nowy link do ankiety. Dane można analizować rozdzielnie dla każdego okresu lub łącznie dla całej ankiety.

Segmentacja wg respondentów

Aby wysłać ankietę do różnych grup respondentów i następnie móc analizować dane dla każdej grupy oddzielnie wystarczy stworzyć osobny kolektor dla każdej grupy.

PRZYKŁAD. Jeśli Twoja organizacja posiada biura w różnych miastach, wystarczy stworzyć osobny kolektory dla każdego miasta :

 • Gdańsk
 • Kraków
 • Warszawa
 • Londyn

Segmentacja wg kanału dystrybucji

Aby zebrać wyniki w tym samym badaniu za pomocą różnych kanałów (www, email, Facebook, Twitter, …) wystarczy stworzyć osobny kolektor dla każdego kanału.

PRZYKŁAD. Jeśli w różny sposób komunikujesz się ze swoimi klientami, wystarczy dodać kolektor dla każdego kanału komunikacji :

 • serwis www
 • email
 • Facebook

Badania 360 stopni

Aby zebrać wyniki dla różnych grup respondentów w organizacji.

PRZYKŁAD. Jeśli prowadzisz badanie typu 360 feedback, wystarczy dodać kolektor typu 360 stopni, a system sam zadba o podział badania na grupy :

 • samoocena
 • ocena przełożonego
 • ocena pracownika
 • ocena współpracownika
 • ocena klienta
 • ocena dostawcy