Go to

Konfiguracja kolektora

Kolektor umożliwia zbieranie odpowiedzi dla ankiety lub testu. Jest to rodzaj kontenera na dane. Każda ankieta / test może posiadać dowolną ilość kolektorów zawierających indywidualne ustawienia takie jak sposób zbierania odpowiedzi, zachowanie ankiety po zakończeniu badania, ograniczenia ilości odpowiedzi czy opcje bezpieczeństwa.

W ustawieniach kolektorach możesz ustawić szereg opcji definiujących w jaki sposób będą zbierane odpowiedzi oraz jak zachowa się ankieta w czasie badania.

USTAWIENIA PODSTAWOWE

W tej części znajdziesz podstawowe ustawienia ankiety.
Kolektory

Metody dystrybucji :

 1. Link URL. Wybierz tą opcję jeśli chcesz zbierać wyniki za pomocą linku (URL), Facebook, okienka pop-up.
 2. Zaproszenia email / SMS. Wybierz tą opcję jeśli chcesz wysłać zaproszenia do udziału w badaniu bezpośrednio z systemu za pomocą maila, SMSa lub ankiety w mailu.
 3. 360 feedback. Wybierz tą opcję jeśli chcesz przeprowadzić badanie typu 360 stopni.
 4. Widget. Wybierz tą opcję jeśli chcesz zbierać widgeta.
 5. Mobile app. Wybierz tą opcję, aby zebrać odpowiedzi offline korzystając z aplikacji mobilnej.
 6. Kup odpowiedzi. Wybierz tą opcję jeśli chcesz skorzystać z panelu badawczego online i zlecić nam przeprowadzenie badania na wybranej próbie.

UWAGI. Wiadomość SMS jest ograniczona do 160 znaków, a jeśli stosujesz polskie znaki (ł ś ń ó …) do 70 znaków. Jest to ograniczenie standardu samej wiadomości, niezależne od nas. Oznacza to, że dłuższe SMSy będą dzielone na części, a koszt takiej wiadomości będzie proporcjonalnie wyższy nawet jeśli na telefon respondenta taki SMS dojdzie jako jedna wiadomość.

Jeśli potrzebujesz ustawić nagłówek wiadomości SMS skontaktuj się z nami. Nagłówek może zawierać maksymalnie 11 znaków. Wynika to z ograniczeń standardu SMS.

Określ zachowanie ankiety po zakończeniu badania.

 1. Idź do strony. Respondent zostanie automatycznie przekierowany na wybraną stronę www po zakończeniu badania, np. https://www.surveylab.com
 2. Pokaż raport. System automatycznie wyświetli raport z wynikami ankiety po zakończeniu badania.
 3. Rozpocznij nową odpowiedź. Respondent zostanie automatycznie przekierowany na pierwszą stronę ankiety po zakończeniu badania.
 4. Pokaż kod konkursowy. System wygeneruje unikalny kod konkursowy, który zostanie wyświetlony na zakończenie ankiety.
 5. Pokaż stronę Dziękuję. Wyświetl stronę podziękowania na zakończenie ankiety.

USTAWIENIA ZAAWANSOWANE

W tej części znajdziesz zaawansowane ustawienia kolektora ankiety. Jeśli nie wiesz jaką opcję wybrać pozostaw ustawienia domyślne.

NA ZAKOŃCZENIE

 1. Podziękowanie za udział w ankiecie. Wyświetl dodatkową stronę z podziękowaniem za udział w badaniu.
 2. Pokaż panel informacyjny. Wyświetl dodatkowy panel informacyjny dla raportu wyników  na zakończenie ankiety.
 3. Powiadomienia o odpowiedziach. Ustaw częstotliwość automatycznych powiadomień dla ankiety – brak, godzinowe, dzienne, tygodniowe.

ANKIETA

 1. Jeden respondent / wiele odpowiedzi. Zdecyduj czy respondent będzie mógł wypełnić ankietę raz lub wiele razy (wiele ankiet dla jednego badania, przydatne w ankietach uruchamianych w trybie kiosk). Ustawienie „wyłączone” oznacza, że tylko jedna odpowiedź dla jednej ankiety jest możliwa. Ustawienie „włączone” oznacza, że dopuszczalne jest wiele odpowiedzi dla jednej ankiety
 2. Zablokuj powrót do poprzedniej strony. Zdecyduj czy respondent będzie mógł wrócić na poprzednią stronę ankiety.
 3. Badanie dostępne od. Ustaw czas rozpoczęcia badania.
 4. Badanie dostępne do. Ustaw czas zakończenia badania. Po tym czasie badanie zostanie automatycznie zamknięte.
 5. Powtórz badanie co. Umożliwia ustawienia cyklicznych badań – automatyczne powtórzenie badania co X miesięcy.
 6. Uwzględnij dane GPS. Umożliwia zapisanie współrzędnych geograficznych telefonu respondenta. Wymaga zgody respondenta oraz włączonej obsługi GPS.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZI

 1. Całkowity limit odpowiedzi. Pozwala zdefiniować maksymalną dozwoloną ilość odpowiedzi dla ankiety.
 2. Przekroczony limit (URL). Opcja przekierowania dla przekroczonego limitu odpowiedzi.
 3. Wczesny screen-out (URL). Przekierowanie na wybraną stronę w przypadku kiedy respondent nie spełnia kryteriów selekcji (w logice ankiety została wybrana opcja zakończ badanie dla wybranej odpowiedzi).
 4. Ustaw limit czasu dla. Ustaw maksymalny czas na wypełnienie ankiety lub strony.

USTAWIENIA WIDGETA

 1. Zamknij widget po zakończeniu ankiety. System automatycznie zamknie widget po zakończeniu ankiety.
 2. Pokazuj widget raz na X wizyt. Określ ile osób odwiedzających Twoją witrynę zobaczy widget.

ZABEZPIECZENIA I RAPORT

 1. Zabezpieczenie hasłem. Zabezpieczenie dostępu do ankiety hasłem.
 2. Zabezpieczenie tokenem. Zabezpieczenie dostępu do ankiety tokenem.
 3. Filtrowanie IP. Ograniczenie lub zezwolenie na dostęp do ankiety dla wybranych adresów IP.

INTEGRACJA

 1. Klucz Odpowiedzi. Pozwala zewnętrznej aplikacji (np. system CRM, eShop, Portal) na sterowanie sposobem zbierania odpowiedzi ankiet online.
 2. Synerise API token. Token umożliwiający integrację z platformą automatyzacji działań marketingowych Synerise.

* Funkcjonalność Klucz Odpowiedzi dostępna jest w pakiecie Professional i Enterprise.