Go to

Klucz odpowiedzi

Funkcjonalność pozwala zewnętrznej aplikacji (np. system CRM, SFA, system mailingowy, e-shop) sterować sposobem, w jaki system tworzy i zarządza identyfikatorem pojedynczej odpowiedzi (Klucz odpowiedzi). Dostępne opcje :

 • Automatycznie
 • URL + auto
 • Tylko URL

UWAGI. Opcje URL+auto oraz Tylko URL dostępne są jedynie dla metod dystrybucji URL Link oraz Widget.

Automatycznie

Jest to domyślne ustawienie dla wszystkich użytkowników systemu. Aplikacja zapamiętuje i zapisuje Klucz odpowiedzi. Identyfikator (zmienna „rk”) tworzony jest automatycznie przez system w momencie uruchomienia ankiety i jest widoczny w adresie URL.

Aby ustawić Klucz odpowiedzi :

 1. Przejdź do [S] USTAWIENIA kolektora.
  ustawenia
 2. Ustaw w Klucz odpowiedzi parametr automatycznie (jeśli tworzysz nowy kolektor nie musisz nic zmieniać, to jest domyślne ustawienie systemu). ID odpowiedzi
 3. Skopuj link ankiety, system automatycznie doda parametr rk

Przykładowy link

https://feedback.surveylab.com/pageTag/SurveyCampaign/cId/59b2e821ea84e10c80292c88ce0f27afd8238ae4

Aplikacja pozwala zarządzać (dzięki ustawieniom kolektora) możliwością ponownego wypełnienia ankiety.

Przykłady zastosowania

Zbieranie odpowiedzi za pomocą email, www, Facebook.

URL + auto

To ustawienie pozwala częściowo sterować identyfikatorem odpowiedzi. Do linka generowanego przez system należy dopisać na koniec: crk/nasze-id/.

Aby ustawić Klucz odpowiedzi :

 1. Przejdź do [S] Ustawienia kolektora.
  ustawenia
 2. Ustaw w Klucz odpowiedzi parametr URL+auto.
  Klucz odpowiedzi
 3. Opcjonalnie, w polu idź do strony (URL) dodaj parametr {crk} / {rid}.
  Klucz odpowiedzi
 4. Skopuj link ankiety i na końcu dodaj parametr crk/nasze-id/

UWAGI. Element „nasze-id” dla ustawienia URL+auto może mieć maksymalnie 24 znaki.

Przykładowy link

https://feedback.surveylab.com/pageTag/SurveyCampaign/cId/0b05468d5bff257aa539ea1a7eab6237efe34ada/crk/nasze-id1

Aplikacja automatycznie doda element losowy do wartości „crk” w następujący sposób : a4r85j,nasze-id , w ten sposób tworząc Klucz odpowiedzi. Każdy respondent może oddać jedną odpowiedź dla jednej wartości „crk”.

Przykłady zastosowania

Ocena kontentu na stronie internetowej (np. artykuły w sklepie internetowym lub newsy na blogu) przy pomocy jednej ankiety.

Tylko URL

To ustawienie pozwala całkowicie sterować identyfikatorem respondenta i odpowiedzi po stronie integrowanego rozwiązania. Do linka generowanego przez system należy dopisać na koniec: crk/nasze-id/.

Wybierz to ustawienie jeśli posiadasz unikalny klucz dla każdej odpowiedzi którą chcesz zebrać oraz chcesz powiązać klucz z konretną odpowiedzią.

Aby ustawić Klucz odpowiedzi :

 1. Przejdź do [S]Ustawienia kolektora.
  ustawenia
 2. Ustaw w Klucz odpowiedzi parametr tylko URL.
  Klucz odpowiedzi
 3. Opcjonalnie, w polu idź do strony (URL) dodaj parametr {crk} / {rid}.
  Klucz odpowiedzi
 4. Skopuj link ankiety i na końcu dodaj parametr crk/nasze-id/.

UWAGI. Element „nasze-id” dla ustawienia URL może mieć maksymalnie 64 znaki i musi być unikalny.

Przykładowy link

https://feedback.surveylab.com/pageTag/SurveyCampaign/cId/a4d5658770c25d55ddc3702a769838fd34a4fad8/crk/nasze-id1

Możliwa jest tylko jedna odpowiedź dla danego „crk”. Zalecamy, aby „crk” zawierało element losowy.

Przykłady zastosowania

Integracja z systemem CRM, SFA, panelem badawczym, systemem mailingowym, e-shopem lub portalem.

Dodatkowe parametry

Aby umożliwić automatyczne zamknięcie ankiety jeśli została już ona wypełniona przez respondenta na końcu adresu URL należy dodać parametr /alreadyCompleted/autoClose/

* Funkcjonalność URL+auto oraz URL jest dostępna dla kont ProfessionalEnterprise.