Go to

HTTP referrer

HTTP referrer (odniesienie) umożliwia łatwą integrację ankiet z dowolnym systemem lub serwisem www.

Odniesienie umożliwia uzyskanie informacji o źródle, z którego przychodzi respondent. Mechanizm działa domyślnie dla wszystkich ankiet, więc nie musisz niczego konfigurować. Zebrane informacje są dostępne w indywidualnych raportach ankiet oraz w eksporcie wyników.

Aby sprawdzić odniesienie :

  1. Wciśnij przycisk R RAPORT.
    raport
  2. Przejdź do zakładki LISTA ODPOWIEDZI.
  3. Wybierz ankietę, którą chcesz obejrzeć.
  4. Odniesienie będzie widoczne w lewym menu raportu ankiety.

Wartość odniesienia może być dostosowana poprzez dodanie zmiennej referrer do URL kolektora ankiety.

Przykład

https://feedback.surveylab.com/pageTag/SurveyCampaign/cId/8aaa6db362c1da0b89144f399f0cff463fc5a715/referrer/Blog

W wyniku wypełnienia ankiety po kliknięciu w/w link, odniesienie będzie zawierało informację Blog.

UWAGI. Jeżeli odniesienie HTTP Referrer nie jest wskazane, sprawdź czy ono istnieje dla danej ankiety, aby to zrobić pobierz raport w formacie CSV.

UWAGI. Odniesienie bazuje na polu nagłówka HTTP o nazwie HTTP_REFERRER. Ponieważ niektórzy użytkownicy mogą mieć wyłączone wysyłanie referrera w przeglądarce nie możemy dać żadnej gwarancji dla tej wartości. Więcej informacji na temat HTTP_REFERRER znajdziesz na Wikipedii.

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont ProfessionalEnterprise.