Go to

Integracja z Zendesk

Poniżej znajdziesz krótką instrukcję pokazującą jak łatwo możesz zintegrować SurveyLab z Zendesk oraz sprawić, że Twoi klienci po zamknięciu zgłoszenia dostaną link do ankiety umożliwiającej ocenę pracy konsultanta działu wsparcia.

Zendesk

Aby skonfigurować Zendesk do pracy z SurveyLab :

 1. Zaloguj się do Zendesk.
 2. Wybierz Admin / Go To Admin Center.Zendesk triggers
 3. Wybierz Objects and rules, a następnie Triggers.
 4. Wciśnij przycisk + Add trigger.Add trigger
 5. Ustaw opcję Meet ANY of the following conditions: Status > Changed to > Solved.Zendesk - condition 1
 6. W sekcji Actions wciśnij przycisk Add Action / Email user i następnie dodaj link (URL) do ankiety w oknie konfiguracji wiadomości email.

  Notification: Email user > (requester)
  Email subject: > [{{ticket.account}}] Re: {{ticket.title}}
  Email body: powinno zawierać link (URL) do ankiety oraz pole custom lub odniesienie (referrer) dzięki czemu będziesz mógł łatwo zidentyfikować odpowiedzi otrzymane od poszczególnych klientów.

 7. Wciśnij przycisk Create trigger.
Zendesk - condition 2

SurveyLab

Wyniki ankiety są dostępne po zalogowaniu do SurveyLab i kliknięciu na ikonkę [R] RAPORT. Informacje pozwalające na identyfikację poszczególnych klientów będą zapisane w raportach indywidualnych w wierszu Odniesienie (URL).

UWAGI. Aby dodać odniesienie (referrer) zwierające imię i nazwisko klienta obsługiwanego za pomocą zendesk.com wystarczy na końcu adresu URL ankiety dodać /referrer/{{ticket.assignee.first_name}}+{{ticket.assignee.last_name}}/ 

* Funkcjonalność jest dostępna dla kont Professional i Enterprise.