Go to

Dynamiczny link zakończenia ankiety

SurveyLab umożliwia przekazanie parametru RK / RID / CRK / REFERRER na stronę zakończenia ankiety i budowanie dynamicznych przekierowań.

Aby to zrobić :

  1. Przejdź do [S] Ustawienia kolektora.
    ustawinia
  2. W opcji Na zakończenie wybierz Idź do strony.
  3. W opcji Idź do strony (URL) na końcu adresu URL dodaj parametr {rk}, {rid} lub {crk}.idź do strony
ParametrOpis
{rk}Response Key (RK). Unikalny klucz odpowiedzi generowany przez system.
{rid}Response ID (RID). Unikalne id odpowiedzi generowane przez system.
{crk}Custom Response Key (CRK). Unikalny klucz odpowiedzi generowany przez użytkownika.
{referrer}HTTP Referrer.

UWAGI. Na zakończenie adresu URL możesz dodać parametr {rk}, {rid}, {crk}, {referrer} lub wszystkie parametry jednocześnie.

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont Enterprise.