Go to

Jak mogę dodać zaproszenie do ankiety?

Zaproszenie do ankiety można dodać tworząc wstęp w samej ankiecie lub też tworząc zaproszenie email.

Wstęp do ankiety :

  1. Wybierz pytanie Multimedia lub tekst.
    Multimedia lub tekst
  2. Przeciągnij i upuść pytanie na projekt ankiety.

UWAGI. Możesz podzielić ankietę na strony, aby dodatkowo rozdzielić wstęp od pozostałej części zawierającej pytania.

Zaproszenie email :

  1. Przejdź do zakładki Zbierz odpowiedzi.
  2. Wybierz kolektor Zaproszenie email / SMS.
  3. Wciśnij przycisk [S] UDOSTĘPNIJ.
    Udostępnij

* Jeśli korzystasz z pakietu Advanced lub wyższego możesz dodatkowo wybrać opcję formatowania tekstu zaproszenia do ankiety.