Go to

Czy mogę współdzielić wyniki ankiet z innymi osobami?

SurveyLab pozwala na pracę grupową oraz dzielenie się wynikami badania bez konieczności logowania się do systemu.

PRACA GRUPOWA

Dzięki tej funkcjonalności będziesz mógł współdzielić zarówno raporty ankiet jak i pozostałe elementy badania (kwestionariusz, lista adresowa, kolektory).

Aby dodać kolejnego użytkownika :

 1. Przejdź do zakładki S Ustawiania konta.
 2. Wybierz Użytkownicy.
 3. Wciśnij przycisk + DODAJ UŻYTKOWNIKA.
  Dodaj użytkownika
 4. Wpisz dane użytkownika i wybierz rolę.

Aby udostępnić ankietę :

 1. Przejdź do projektu ankiety.
 2. Wciśnij przycisk [S] Udostępnij.
 3. Wybierze użytkownika, któremu chcesz udostępnić ankietę.

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont Professional i Enterprise.

UDOSTĘPNIANIE RAPORTÓW

Dzięki tej funkcjonalności będziesz mógł udostępnić dowolny raport osobie, która nie posiada konta w systemie. Wystarczy skopiować i przesłać link (URL) do raportu.

Aby udostępnić raport z wynikami ankiety :

 1. Wybierz ankietę, dla której chcesz udostępnić raport.
 2. Przejdź do sekcji 3. Analizuj wyniki.
 3. Wybierz raport, który chciałbyś udostępnić i wciśnij przycisk R RAPORT.
  Lista ankiet
 4. Wciśnij przycisk S UDOSTĘPNIJ.
  Pasek narzędziowy
 5. Aktywuj link.
 6. Wciśnij przycisk Kopiuj, aby skopiować link (URL) raportu ankiety.

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont Starter, Advanced, Professional i Enterprise.

EKSPORT WYNIKÓW

Dzięki tej funkcjonalności będziesz mógł pobrać wyniki badania, a następnie udostępnić je osobie, która nie posiada konta w systemie.

Aby pobrać wyniki ankiety :

 1. Wybierz ankietę, dla której chcesz udostępnić raport.
 2. Przejdź do sekcji R Raporty.
 3. Wciśnij przycisk [D] Eksportuj.

* Funkcjonalność dostępna dla kont Starter, Advanced, Professional i Enterprise.