Go to

Czym są kopie raportów?

Kopie raportów pozwalają stworzyć identyczną kopię raportu, oraz ustawić indywidualne parametry (filtry) dla stworzonej kopi. System zapamięta wybrane parametry (filtry), dzięki czemu można jednocześnie śledzić wyniki dla całego badania lub tylko dla respondentów, które spełniają określone kryteria filtrujące.

Aby stworzyć kopię raportu :

 1. Wybierz ankietę, dla której chcesz skopiować raport a następnie wciśnij przycisk R RAPORT.
 2. Wybierz raport, który chcesz skopiować i wciśnij przycisk C KOPIUJ.
  Kopiuj
 3. [LUB] Wciśnij przycisk + DODAJ RAPORT i następnie Kopiuj.
  Dodaj raport
  Kopiuj
   

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA. Stwórz kopię i ustaw filtrowanie dla osób, które w odpowiedzi na pytanie X zaznaczyły, że są kobietami. Kopia raportu zapamięta ustawienie i za każdym razem pokaże wyniki tylko dla wybranej grupy respondentów.