Go to

Jak mogę zmienić ustawienia kolektora?

Kolektor określa, w jaki sposób będą zbierane odpowiedzi dla ankiety / testu.

Aby zmienić ustawienia kolektora :

  1. Wciśnij przycisk [C] ZBIERZ ODPOWIEDZI, aby przejść do listy kolektorów.
  2. Wybierz kolektor, dla którego chcesz zmienić ustawienia i wciśnij przycisk [S] USTAWIENIA.
    Ustawienia kolektora
  3. Zmień ustawienia, zmiany zostaną zapisane automatycznie.