Go to

Utworzenie i konfiguracja kolektora Zaproszenie email/SMS

Kolektor pozwala na zebranie odpowiedzi dla ankiety. Dzięki kolektorom możesz segmentować dane, zebrać odpowiedzi niezależnie dla wybranych okresów lub grup respondentów

Poniżej znajdziesz podstawowe kroki wymagane, aby stworzyć i skonfigurować kolektor typu Zaproszenie email/SMS.

 1. Przejdź do listy kolektorów ankiety.
 2. Wciśnij przycisk + DODAJ KOLEKTOR, aby utworzyć nowy kolektor.
  Dodaj kolektor
 3. Wybierz metodę dystrybucji Zaproszenia email/SMS.
 4. Przejdź do zakładki Zaproszenia.
 5. Dodaj zaproszenie do wypełnienia ankiety. Możesz ustawić od razu przypomnienia dla osób, które nie wypełniły ankiety.
 6. Przejedź do zakładki Respondenci.
 7. Wciśnij przycisk + DODAJ KONTAKTY, aby dodać kontakty, do których chcesz wysłać zaproszenie.
 8. Wybierz metodę dodawania kontaktów.
 9. Włącz kolektor. Po włączeniu kolektora system automatycznie uruchomi wysyłkę zaproszeń do ankiety.

UWAGI. Możesz od razu ustawić przypomnienia o udziale w badaniu oraz wiadomość z podziękowaniem za wypełnienie ankiety.

Powiązane strony