Go to

Kopiuj ankietę

SurveyLab umożliwia skopiowanie całej ankiety na konto innego użytkownika. Dzięki tej funkcji możesz w łatwy sposób przekazać swoją pracę innemu użytkownikowi bez konieczności tworzenia ankiety drugi raz.

Aby skopiować ankietę na inne konto :

  1. Wybierze ankietę którą chcesz skopiować na inne konto, a następnie wciśnij [M] /  [C] Prześlij.Kopiuj ankietę
  2. Wprowadź email konta docelowego, na którym zostanie zapisana ankieta.
  3. Wciśnij przycisk Wyślij.

UWAGI. Funkcja kopiuje jedynie szablon ankiety. Kolektory, zebrane odpowiedzi oraz kontakty nie zostaną skopiowane.

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont Starter, Advanced, Professional i Enterprise.