Go to

Udostępnianie raportów

Jesteś autorem ankiety lub administratorem konta. Możesz udostępnić ankietę innemu użytkownikowi konta Twojej organizacji w SurveyLab.

Aby udostępnić ankietę :

  1. Wciśnij przycisk [E] PROJEKTUJ.
  2. Wciśnij przycisk [S] Udostępnij.
  3. Wybierz użytkownika, któremu chcesz udostępnić ankietę

Możesz udostępnić raport osobie, która nie posiada konta w SurveyLab. Linki raportów są hashowane w taki sposób, że jedynie osoba dysponująca linkiem może mieć do niego dostęp.

Aby udostępnić raport :

  1. Wciśnij przycisk [R] RAPORT.
    Raport
  2. Wciśnij przycisk [S] Udostępnij.
    Toolbar
  3. Wciśnij przycisk KOPIUJ, aby skopiować link do raportu ankiety.

UWAGI. Linki raportów są hashowane. Dzięki temu tylko osoba posiadająca link może zobaczyć raport. Jeśli masz podejrzenie, że ktoś niepowołany wszedł w posiadanie linku wygeneruj nowy link dla raportu. Możesz to zrobić wciskając przycisk RESETUJ LINK.

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont Professional i Enterprise.