Go to

Projektowanie ankiety

Aby stworzyć ankietę nie potrzebujesz specjalistycznej wiedzy. Wystarczy komputer z dostępem do Internetu.

SurveyLab udostępnia szereg narzędzi umożliwiających dostosowanie wyglądu ankiety do indywidualnych potrzeb. Będziesz mógł podzielić ankietę na strony, zmienić kolorystykę, dodać logo lub elementy graficzne.

Aby dodać nowe pytanie :

 1. Wybierz z listy po lewej stronie pytanie, które chcesz dodać do ankiety i przeciągnij je na projekt ankiety.
 2. [lub] Wciśnij przycisk + DODAJ PYTANIE na projekcie ankiety.
  Typy pytań

Więcej na temat rodzajów pytań w menu Pytania ankietowe.

Aby dodać nową stronę :

 1. Wybierz z listy po lewej stronie obiekt Strona i przeciągnij go na projekt ankiety.dodaj stronę

Aby edytować tytuł ankiety :

 1. Wybierz na liście po lewej stronie zakładkę USTAWIENIA.
 2. Zmień tytuł ankiety.
 3. System automatycznie zapisze zmianę.
  Tytuł ankiety

Aby edytować istniejące pytanie :

 1. Wciśnij przycisk E Edytuj pytanie.
  edytuj pytanie

Aby usunąć pytanie :

 1. Wciśnij przycisk M Więcej ustawień, z rozwijanej listy wybierz D Usuń.
 2. Potwierdź czynność.

UWAGI. Usunięcie pytania spowoduje również usunięcie wszystkich zebranych dla pytania odpowiedzi z raportu ankiety. Operacja jest nieodwracalna.

Aby stworzyć kopię pytania :

 1. Wciśnij przycisk M Więcej ustawień, z rozwijanej listy wybierz C KOPIUJ.
 2. Poniżej kopiowanego pytania zostanie utworzona identyczna kopia.

Aby przenieść pytanie :

 1. Wciśnij przycisk D U Przenieś pytanie, aby przenieść pytanie o jedno miejsce wyżej lub niżej.przenieś pytanie
 2. [LUB] Wybierz na liście po prawej stronie zakładkę STRUKTURA, następnie przeciągnij i upuść wybrane pytanie w nowe miejsce.struktura ankiety

Aby podejrzeć wygląd ankiety :

 1. Wciśnij przycisk Podgląd.
  Podgląd
 2. W nowym oknie zostanie wyświetlony podgląd ankiety.