Go to

Logika ankiety

Logika ankiety pozwala na zaprojektowanie dowolnych warunków logicznych dla ankiety lub testu. Warunki mogą być zbudowane w oparciu o dowolne zdarzenie, takie jak udzielenie odpowiedzi, dane kolektora, dane kontaktu lub rodzaj urządzenia, z którego korzysta respondent wypełniając ankietę.

Aby dodać logikę :

  1. Przejdź do projektu ankiety.
  2. Wciśnij przycisk Logika.
  3. Wciśnij przycisk + DODAJ LOGIKĘ.
    Dodaj logike
  4. Ustaw parametry logiki.
    Logika
  5. Wciśnij przycisk ZAPISZ.

UWAGI. Przed stworzeniem logiki zbuduj ankietę, dodaj pytania i jeśli jest to wymagane podziel ankietę na strony.

Logika ma następującą postać :

JEŻELI [warunek] LUB / I [warunek] LUB / I …. TO [zdarzenie]

JEŻELI

Reguły (wyzwalacze) uruchamiające logikę.

Reguła dlaStarterAdvancedProfessionalOpis
PytaniexxxWarunki logiczne oparte o pytanie.
StronaxxxWarunki logiczne oparte o strony.
BlokxWarunki logiczne oparte o bloki stron.
KolektorxWarunki logiczne oparte o dane kolektora.
KontaktxWarunki logiczne oparte o dane kontaktu.
UrządzeniexWarunki logiczne oparte o rodzaj urządzenia (pc, tablet, smartfon).
JęzykxWarunki logiczne oparte o język ankiety.
CRKxWarunki logiczne oparte o element CRK (Klucz odpowiedzi).
ISOxWarunki logiczne oparte o dwu literowy kod ISO kraju.
ReferrerxWarunki logiczne oparte o element Referrer (Odniesienie) / Strona odsyłająca.
Liczba punktówxMożliwość ustawienia ilości punktów dla wybranego pytania po uzyskaniu, których nastąpi określona akcja.
Liczba odpowiedzixMożliwość ustawienia kwoty. Ilości odpowiedzi dla wybranego pytania i odpowiedzi, dla której nastąpi określona akcja np. przekierowanie na wybraną stronę lub zakończenie ankiety.

LUB / I

Warunki logiczne.

WarunekStarterAdvancedProfessionalOpis
LUBxxxWarunek logiczny LUB. Aby zadziałała logika wystarczy, że jeden z wpisanych warunków logicznych zostanie spełniony.
IxWarunek logiczny I. Aby zadziałała logika wszystkie warunki logiczne muszą zostać spełnione.

TO

Zdarzenie. Rodzaje logiki np. wyświetl / ukryj pytanie.

Logika typuStarterAdvancedProfessionalOpis
Idź do stronyxxxPrzenosi respondenta do określonej strony.
Idź do blokuxPrzenosi respondenta do określonego bloku.
Ukryj pytaniexxxUkrywa wybrane pytanie.
Ukryj stronęxxxUkrywa wybraną stronę.
Ukryj blokxUkrywa wybrany blok.
Pokaż pytaniexxxWyświetla wybrane pytanie. System domyślnie ukrywa pytanie i wyświetla je dla wybranej opcji odpowiedzi.
Pokaż stronęxxxWyświetla wybraną stronę. System domyślnie ukrywa stronę i wyświetla ją dla wybranej opcji odpowiedzi.
Pokaż blokxWyświetla wybrany blok. System domyślnie ukrywa blok i wyświetlanego dla wybranej opcji odpowiedzi.
Zakończ ankietęxxxKończy ankietę. Dla tej opcji możesz ustawić przekierowanie na wybrany adres URL.

UWAGI. Dla logiki pokaż pytanie / stronę / blok system domyślnie ukrywa element ankiety i wyświetla go dla wybranej opcji odpowiedzi. Nie ma potrzeby dodatkowego ukrywania elementów za pomocą logiki.

W przypadku losowania pytań na stronie logika nie będzie działać dla pytań, które nie zostały wylosowane i wyświetlone.

PRZYKŁADY

A. Przykład logiki Idź do strony

Logika pytań ankiety została ustawiona na stronie 2. Respondent zostanie przekierowany na stronę 3 jeśli wybierze odpowiedź A lub na stronę 4 jeśli wybierze odpowiedź B.

logika ankiety

B. Przykład logiki Idź do strony

Logika pytań ankiety została ustawiona na stronie 2. Logika stron ankiety została ustawiona na stronie 4. Respondent zostanie przekierowany na stronę 3 jeśli wybierze odpowiedź A lub na stronę 5 jeśli wybierze odpowiedź B. Logika strony na stronie 4 przekieruje respondenta na stronę 7 bez względu na udzieloną odpowiedź.
logika ankiety i logika strony
C. Przykład logiki Wyświetl stronę

Logika została ustawiona na stronie 2. Po wyborze opcji odpowiedzi zostanie wyświetlona strona 3, 4 lub 5.

logika pytan wielokrotnego wyboru

Jeśli po stworzeniu logiki pytań dodasz kolejną stronę do swojej ankiety, system automatycznie dostosuje logikę do nowej liczby stron.

UWAGI. Aby zbudować logikę należy wcześniej stworzyć ankietę, tzn. dodać pytania i jeśli jest to wymagane podzielić ankietę na strony.

* Funkcjonalność dostępna dla kont Starter, Advanced, Professional i Enterprise. W zależności od wybranego abonamentu logika umożliwi budowanie reguł w oparciu o pytania i strony (Starter, Advanced) lub zaawansowane funkcje oparte o dane kolektorów, kontaktów lub urządzeń (Professional, Enterprise).

Powiązane strony