Go to

Kwoty

Kwoty umożliwiają zdefiniowanie ilości wymaganych do zebrania odpowiedzi na wybrane pytanie. System automatycznie zakończy badanie po osiągnięciu wymaganej ilości odpowiedzi (np. gdy zostanie zebrane 1000 odpowiedzi).

Funkcjonalność jest szczególnie przydatna w badaniach marketingowych, w których należy kontrolować wielkość próby oraz nadziałów dla poszczególnych grup respondentów.

Aby ustawić kwotę :

 1. Przejdź do projektu ankiety.
 2. Wciśnij przycisk Logika.
 3. Wciśnij przycisk + DODAJ LOGIKĘ.
  Dodaj logikę
 4. Wybierz Liczba odpowiedzi, a następnie Pytanie.
  Kwoty
 5. Wybierz Zakończ ankietę.
  Logika

UWAGI. Do prawidłowego działania kwoty potrzebują pary warunków ustawionych dla opcji Liczba odpowiedzi oraz Pytanie. Maksymalnie możesz ustawić dwa warunki np. płeć i wiek.

* Funkcjonalność jest dostępna dla kont Professional i Enterprise.

Powiązane strony