Go to

Piping

Piping (inaczej insertowanie treści lub pamięć odpowiedzi) to funkcjonalność, która umożliwia pobranie wybranej przez respondenta odpowiedzi z pytania QX i następnie wstawienie jej w wybranym pytaniu QY znajdującym się na tej samej lub kolejnej stronie.

Pytania, które wspierają piping (mogą być użyte jako pytanie źródłowe) :

 • Pytanie wyboru
 • Pytanie macierzowe
 • Pytanie otwarte

Piping

ZmiennaOpis
{Q1}Pytanie Q1
{Q2}Pytanie Q2
{Q1C1}Pytanie Q1 Kolumna C1
{Q1R1}Pytanie Q1 Wiersz C1
{Q1C1R1}Pytanie Q1 Kolumna C1 Wiersz R1
{Q1A1}Pytanie Q1 Opcja odpowiedzi A1

PRZYKŁAD

P1
Q1 Gdzie obecnie mieszkasz?

P2
Q2 Jak oceniasz transport publiczny w {Q1}?

Aby stworzyć piping :

 1. Stwórz pytanie źródłowe.
  Piping Q1
 2. Stwórz drugie pytanie, zawierające piping. W naszym przypadku {Q23}.
  Piping Q2

PRZYKŁAD

Piping przykład

Zaawansowany piping

Funkcja pozwala na insertowanie tekstu z Kontaktów do ankiety oraz zaproszenia email do wypełnienia ankiety.

Przykłady zastosowania

 • Personalizacja ankiet
 • Personalizacja zaproszeń do wypełnienia ankiety

Możesz insertować następujące informacje :

ZmiennaOpis
{email}Email
{firstName}Imię
{lastName}Nazwisko
{phone}Telefon
{custom1}Pole custom 1
{custom2}Pole custom 2
{custom3}Pole custom 3
{custom4}Pole custom 4
{custom5}Pole custom 5
{custom6}Pole custom 6
{custom7}Pole custom 7
{custom8}Pole custom 8
{crk}Custom Response Key (crk) to unikalne id odpowiedzi zarządzane przez użytkownika.
{rk}Response Key (rk) to unikalne id odpowiedzi zrządzane przez system.
{rid}Response ID (rid) to unikalne id odpowiedzi zarządzane przez system.
{collectorName}Nazwa kolektora.

PRZYKŁAD

P1
Q1 Witaj {firstName}

Piping Ankiet 360 

Funkcjonalność pozwala ina insertowanie treści dotyczących relacji oraz danych osoby ocenianej.

ZmiennaOpis
{assessedPersonEmail} Email ocenianej osoby.
{relation}Relacja osoby oceniającej do ocenianej osoby. Perspektywa oceniającego.

UWAGI. Funkcjonalność działa dla mailingu wykonanego z wykorzystaniem SurveyLab (Zaproszenie Email / SMS, 360 Feedback).

* Funkcjonalność jest dostępna dla kont Advanced, Professional i Enterprise.